1. Мета проведення робіт: відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів з продажу права оренди на 10 земельних ділянок загальною площею 293,7618 га.

 

 1. Дані про земельні ділянки:
№ з/п Місце розташування земельної ділянки (за межами населених пунктів) Площа земельної ділянки (орієнтовна), га Цільове призначення земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Підготовка лотів включає:
виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 

 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки виготовлення агрохімічного паспорта
1 Волочиський  район, Рябіївська  сільська рада 30 Землі с/г призначення так так так
2 Кам’янець-Подільський район, Гуменецька сільська рада 6,2382 Землі с/г призначення так так так
3 Городоцький район, Великокарабчіївська сільська рада 69,6540 Для ведення фермерського господарства 6821281300:03:017:0002 так

(зі зміною цільового призначення)

так так
4 Городоцький район, Великокарабчіївська сільська рада 36,3798 Для ведення фермерського господарства 6821281300:04:015:0002 так

(зі зміною цільового призначення)

так так
5 Городоцький район, Великокарабчіївська сільська рада 13,6860 Для ведення фермерського господарства 6821281300:04:016:0002 так

(зі зміною цільового призначення)

так так
6 Городоцький район, Великокарабчіївська сільська рада 47,8742 Для ведення фермерського господарства 6821281300:04:023:0002 так

(зі зміною цільового призначення)

так так
7 Городоцький район, Великокарабчіївська сільська рада 20,7227 Для ведення фермерського господарства 6821281300:04:013:0002 так

(зі зміною цільового призначення)

так так
8 Городоцький район, Кузьминська сільська рада 28,1164 Для ведення фермерського господарства 6821283600:04:021:0001 так

(зі зміною цільового призначення)

так так
9 Городоцький район, Кузьминська сільська рада 21,8835 Для ведення фермерського господарства 6821283600:04:021:0002 так

(зі зміною цільового призначення)

так так
10 Чемеровецький район,

Слобідко-Смотрицька сільська рада

19,2070 Для ведення фермерського господарства 6825287400:06:002:0118 так

(зі зміною цільового призначення)

так так
10   293,7618            
 1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України у сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях) та згоду на фінансування підготовки лотів та проведення земельних торгів.

Переможець конкурсу забезпечує фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем послуг з підготовки та проведення земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю послуг з підготовки та проведення земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

Прийняття заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

 

Термін виконання робіт– не більше 90 днів.

 

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з підготовки та проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента – фізичної особи – підприємця);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 • копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт;
 • копії кваліфікаційних сертифікатів-інженерів землевпорядників (не менше двох осіб);
 • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (не менше двох ліцитаторів за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні документи;
 • інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною за попередні 24 місяці;
 • договір на виконання робіт із землеустрою та оцінки землі з іншою уповноваженою особою на виконання таких робіт у разі, якщо претендент не має права на виконання вищевказаних робіт;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 

 

 1. Строк подання конкурсної документації: до 20.07.2017 року (включно).
 2. Поштова адреса, за якою подаються документи:

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, каб. 505

 

 1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 21.07.2017 року о 10.00 год. в приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, каб. 506 (актовий зал).

 

 1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

телефон для довідок: (0382) 67-07-66

секретар комісії – Домінас Ірина Миколаївна

голова комісії – Філіпчук Віталій Олександрович

 

 

Додаток 1

до Порядку по відбору виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з підготовки та проведення земельних торгів

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку по відбору виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів

 

 

До Комісії _______________________________                (місцезнаходження комісії)

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, __________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

даю згоду Комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених пунктом 5.3 розділу V до Порядку по відбору виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів

 

 

 

 

___________________(дата) ______________________(підпис)