НАКАЗ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 11.05.2018 року № 163-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель

у Віньковецькому, Волочиському, Городоцькому, Деражнянському,

Летичівському, Хмельницькому, Ярмолинецькому районах та м. Хмельницькому

Управління з контролю за використанням та охороною земель

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

( 2 вакансії )

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності за:

1)   веденням державного обліку і реєстрації земель,  достовірністю інформації про наявність та використання земель;

2)   виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель;

3)   дотриманням вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових договорів, передачі у власність, наданні у користування (в тому числі в оренду), вилучення (викупу) земельних ділянок;

4)   дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;

5)   дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

6)   дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

7)   розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію об’єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;

8)   здійсненням заходів, передбачених відповідними робочими проектами землеустрою щодо захисту земель;

9)   дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

10)         дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

11)         використанням земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення;

12)         дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах.

2. Обстеження земельних ділянок, які підлягають рекультивації та надання пропозицій щодо видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок;

3. Обстеження земельних ділянок та розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;

4. Участь у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель;

5. Внесення у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо приведення у відповідність до законодавства прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства; припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків; припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.

6. Розгляд звернень громадян, надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції Управління.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
29 травня 2018 року.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,
05 червня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
   1 Якісне виконання поставлених завдань 1)   вміння працювати з інформацією;

2)   орієнтація на досягнення поставлених результатів;

3)   вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Командна робота та взаємодія   1) вміння працювати в команді
3 Сприйняття змін   здатність приймати зміни та змінюватись
4 Особистісні компетенції   1) відповідальність;

2) сумлінність;

3) стресостійкість;

4) самоорганізація;

5) креативність та ініціативність

6) орієнтація на саморозвиток

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»;

3) Закону України «Про охорону земель»;

4) Закону Українир «Про оренду землі»;

5) Закону України «Про оцінку земель»;

6) Закону України «Про землеустрій»;

7) Закону України «Про фермерське господарство»;

8) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

9) Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;

10) Закону України «Про адміністративні послуги»;

11) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

12) Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»,  інші підзаконні нормативно-правові акти.

3 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 11.05.2018 року № 163-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
В» –

головного спеціаліста сектору інформаційних технологій та захисту інформації

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Бере участь у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, окремих положень, комплексних програм з питань, що належать до компетенції сектору у межах наданих повноважень.

2. Організовує або приймає участь в організації проведення в установленому порядку конференцій, нарад, семінарів з питань, що належать до компетенції сектору.

3. Здійснює перевірки роботи Відділів та Управлінь Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

4. Здійснює аналітичну оцінку та реалізацію завдань у сфері інформаційних технологій та технічного захисту інформації.

5. Бере участь в плануванні та здійсненні комплексу заходів з інформаційної безпеки та захисту інформації.

6. Попереджає спроби витоку інформації технічними каналами та несанкціонованого доступу до інформації під час створення комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ).

7. Забезпечує здійснення робіт з технічної та інформаційної підтримки робочих місць працівників Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області та системи електронного документообігу.

8. Бере участь в плануванні та здійсненні комплексу заходів з інформаційної безпеки та захисту інформації.

9. Бере участь у роботі із створення, експертизи та функціонування КСЗІ АС Головного управління.

10. Розробляє і коригує моделі загроз і моделі захисту інформації, приймає участь у розробці політики безпеки інформації Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

11. Бере участь в підготовці пропозицій, рекомендацій щодо запобігання витоку інформації та попередження спроб несанкціонованого доступу (далі – СНД).

12. Забезпечує дотримання та виконання правил доступу користувачів до ресурсів АС, експлуатації КСЗІ та технічного захисту інформації (далі – ТЗІ).

13. Бере участь у розслідуванні випадків порушення вимог нормативно-правових актів із захисту інформації, небезпечних та непередбачених подій, здійснення аналізу причин, що призвели до них.

14. Бере участь у організації розповсюдження та забезпечення оновлення програмних засобів протидії комп’ютерним вірусам та шкідливому програмному забезпеченню в АС.

15. Вживає заходів у разі виявлення спроб НСД до ресурсів АС, порушення правил експлуатації засобів захисту інформації або інших дестабілізуючих факторів.

16. Бере участь у організації та проведенні заходів з модернізації, тестування, оперативного відновлення функціонування КСЗІ та ТЗІ після збоїв, відмов, аварій.

17. Забезпечує ліквідацію загрози витоку інформації із використанням засобів ТЗІ, КСЗІ АС у разі виявлення атаки зловмисників, проведення у таких випадках робіт з оперативного захисту АС, викриття порушника та повідомлення керівництва Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

18. Забезпечує впровадження та виконання заходів щодо забезпечення функціонування та безпеки застосування засобів ТЗІ, КСЗІ відповідно до експлуатаційної, нормативної та технічної документації.

19. Забезпечує адміністрування КСЗІ АС класу «1» режимно-секретного органу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
29 травня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,
05 червня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання.

2 Командна робота та взаємодія 1)   вміння працювати в команді

2)   вміння ефективної координації з іншими.

3 Сприйняття змін виконання плану змін та покращень.

 

4 Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) орієнтація на саморозвиток.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)   1) Закону України «Про інформацію»;

2) Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та інші підзаконні нормативно-правові акти.

 

3 Технічні вміння 1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 11.05.2018 року № 163-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

державного кадастрового реєстратора Відділу у Городоцькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Виконує основні обов’язки, передбачені Законом України “Про державну службу”;

2. Дотримується положень та вимог, обумовлених Законами України «Про державний земельний кадастр”, “Про запобігання корупції”, “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про державну службу”;

3. Здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей;

4. Перевіряє відповідність поданих документів вимогам законодавства;

5. Формує поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них, забезпечує зберігання таких книг;

6. Здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надає відмову у їх внесенні;

7. Присвоює кадастрові номери земельним ділянкам;

8. Надає відомості з Державного земельного кадастру та відмову у їх наданні;

9. Здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі;

10. Передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про земельні ділянки;

11. Бере участь у розробленні та виконанні загальнодержавних і регіональних програм розвитку державної кадастрової реєстрації у сфері земельних відносин;

12. Готує звіти та інформації і подає до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області;

13. Бере участь у наданні необхідної допомоги органам виконавчої влади, проводить періодичні наради з питань, що належать до його компетенції;

14. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення обліку та звітності у здійсненні державної кадастрової реєстрації;

15. Бере участь у розгляді звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
29 травня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 05 червня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, вища землевпорядна або юридична освіта (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
2 Досвід роботи стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно..

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) креативність та ініціативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про фермерське господарство»;

5) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

6) Закону України «Про адміністративні послуги»;

7) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

8) Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у   сфері господарської діяльності»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012р. № 1051, інших     підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння  1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 11.05.2018 року № 163-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

провідного спеціаліста Відділу у Городоцькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Виконує основні обов’язки, передбачені Законом України «Про держану службу», завдання, що випливають із положення про  Відділ у Городоцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

2. Дотримується положень та вимог, обумовлених законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

3. Приймає участь в організації правового, нормативного і методичного виконання робіт з питань регулювання земельних відносин.

4. Готує довідки про наявність та розмір земельної частки (паю).

5. Організовує роботу архіву Відділу.

6. Подає інформації і звіти в Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

7. Розглядає запити, листи, заяви Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції, та готує відповіді на них.

8. Приймає участь в організації проведення в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
29 травня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв.,
05 червня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань   1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді
3 Сприйняття змін   здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції   1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;
2) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про охорону земель» та інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння 1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 11.05.2018 року № 163-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

державного кадастрового реєстратора Відділу у Старосинявському районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Виконувати основні обов’язки передбачені ст. 8 Закону України «Про державну службу » та завдання, що випливають із Положення про Відділ у Старосинявському районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області;

2. Дотримуватися спеціальних обмежень встановлених Законами України « Про державну службу» та «Про запобігання корупції »;

3. Забезпечувати виконання покладених на Відділ завдань щодо організації і ведення державного земельного кадастру, державної реєстрації земельних ділянок;

4. Створювати при потребі базу даних для  виконання інших інформацій.

5. Виконувати роботу державного кадастрового реєстратора, трансакції та інше;

6. Державна реєстрація земельної ділянки;

7. Державна реєстрація обмежень у використанні земель;

8. Внесення даних до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

– землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

– земельну ділянку;

9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

– витягів з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, обмеження у використанні земель, земельну ділянку, довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру;

10. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

– нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок;

– земельні угіддя;

– частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

– координати поворотних точок меж об’єктів кадастру;

– бонітування ґрунтів;

11. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного

земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення;

12. Ведення, підшивка, зберігання Поземельних книг;

13. Проводити розгляд звернень підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до його компетенції;

14. Виконувати інформації, які регулюють роботу сектору державного земельного кадастру та подавати інформацію в установленому порядку відповідним органам влади;

15. Подавати Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій області інформацію з ведення Державного земельного кадастру;

16. Забезпечувати виконання покладених на Відділ завдань щодо організації і ведення державного земельного кадастру, державної реєстрації земельних ділянок;

17. Створювати при потребі базу даних для виконання інших  інформацій;

18. Виконувати роботу державного кадастрового реєстратора, трансакції та інше;

19. Державна реєстрація земельної ділянки;

20. Державна реєстрація обмежень у використанні земель;

21. Внесення даних до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

– землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць,

– земельну ділянку.

22. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

– витягів з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, обмеження у використанні земель, земельну ділянку, довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.

23. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

– нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок;

– земельні угіддя;

– частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

– координати поворотних точок меж об’єктів кадастру;

– бонітування ґрунтів;

24. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного

земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення;

25. Ведення, підшивка, зберігання Поземельних книг;

26. Проводити розгляд звернень підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до його компетенції;

27. Виконувати інформації, які регулюють роботу сектору державного земельного кадастру та подавати інформацію в установленому порядку відповідним органам влади;

28. Готують та підписують витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;

29. Подавати Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій області інформацію з ведення Державного земельного кадастру.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
29 травня 2018 року.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв.,
05 червня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, вища землевпорядна або юридична освіта (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
2 Досвід роботи стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді;
3 Сприйняття змін  здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) креативність та ініціативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельного кодексу України;
2) Закону України «Про державний контроль за використанням та

охороною земель»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про фермерське господарство»;

5) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

6) Закону України «Про адміністративні послуги»;

7) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

8) Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у

сфері господарської діяльності»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012р. № 1051,

10) інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння  1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 11.05.2018 року № 163-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста Відділу у Старосинявському районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Виконувати основні обов’язки передбачені Законом України «Про державну службу» та завдання, що випливають із Положення про Відділ.

2. Дотримуватися спеціальних обмежень встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції ».

3. Надавати інформації по інвентаризації земель природно – заповідного, історико-культурного, рекреаційного та оздоровчого призначення;

4. Збирати по району дані та подавати до Головного управління  інформації:

– щодо реорганізації та розподілу земель недержавних сільськогосподарських підприємств;

– про прогнозні доходи від продажу земельних ділянок до державного та місцевого бюджетів на поточний та наступні роки;

– про пропозиціях по фінансуванню робіт щодо встановлення і зміни меж адміністративно – територіальних утворень ;

– щодо виконання робіт стосовно встановлення і зміни меж адміністративно – територіальних утворень;

 – про надання адміністративної послуги «Видача витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок».

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
29 травня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,
05 червня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань   1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції   1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про охорону земель» та інші підзаконні нормативно-правові акти.

3 Технічні вміння  1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 11.05.2018 року № 163-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

державного кадастрового реєстратора Відділу у Хмельницькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області
(2 вакансії)

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Виконує основні обов’язки, передбачені Законом України “Про державну службу”.

2. Дотримується положень та вимог, обумовлених Законами України «Про державний земельний кадастр”, “Про запобігання корупції”, та “Про державну службу”.

3. Здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей.

4. Перевіряє відповідність поданих документів вимогам законодавства.

5. Формує поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них, забезпечує зберігання таких книг.

6. Здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надає відмову у їх внесенні.

7. Присвоює кадастрові номери земельним ділянкам.

8. Надає відомості з Державного земельного кадастру та відмову у їх наданні.

9. Здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі.

10. Передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про земельні ділянки.

11. Бере участь у розробленні та виконанні загальнодержавних і регіональних програм розвитку державної кадастрової реєстрації у сфері земельних відносин.

12. Готує звіти та інформації і подає до Головного управління.

13. Бере участь у наданні необхідної допомоги органам виконавчої влади, проводить періодичні наради з питань, що належать до його компетенції.

14. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення обліку та звітності у здійсненні державної кадастрової реєстрації.

15. Бере участь у розгляді звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
29 травня 2018 року.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв.,
05 червня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, вища землевпорядна або юридична освіта (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
2 Досвід роботи стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді;
3 Сприйняття змін  здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) креативність та ініціативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельного кодексу України;
2) Закону України «Про державний контроль за використанням та

охороною земель»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про фермерське господарство»;

5) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

6) Закону України «Про адміністративні послуги»;

7) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

8) Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у

сфері господарської діяльності»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012р. № 1051,

10) інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння  1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне

забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 11.05.2018 року № 163-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста Відділу у Хмельницькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Забезпечує вирiшення питань, спрямованих на пiдвищення рiвня розвитку Відділу;

2. Збирає, узагальнює та аналiзує iнформацiю з питань розвитку земельних відносин, готує начальнику Відділу вiдповiднi пропозицiї;

3. Бере участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв, державних програм;

4. Здiйснює реалiзацiю прийнятих нормативно-правових актiв у сфері земельних відносин, державних програм;

5. Готує проекти вiдповiдей на запити центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, а також пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян з питань, що стосуються його компетенції;

6. Проводить відповідно до законодавства моніторинг земель міста;

7. Бере участь у державному регулюванні планування території;

8. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

9. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

10. Надає роз’яснення, що належать до його компетенції, здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Відділу;

11. Забезпечує створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою;

12. Організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду На період перебування основного працівника у соціальній відпустці

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
29 травня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 05 червня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про охорону земель»;

6) інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння  1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне

забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.