НАКАЗ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 26.10.2018 року № 467

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

заступника начальника відділу землеустрою та охорони земель
Управління землеустрою та охорони земель
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Бере участь у розробленні та виконанні релігійних програм у сфері землеустрою, охорони і моніторингу земель, підвищення родючості грунтів, здійснення землеустрою.

2. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції.

3. Реалізує державну політику з питань регулювання земельних відносин, перерозподілу, раціонального використання та охорони земель, здійснення землеустрою, підвищення родючості грунтів.

4. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції.

5. Створює інформаційну базу даних з питань землеустрою, моніторингу та охорони земель.

6. Здійснює науково-технічне співробітництво з іншими установами, організаціями з питань проведення земельної реформи, раціонального використання та охорони земель.

7. Проводить збір оперативної інформації від структурних підрозділів про виконання робіт по землеустрою, охороні і моніторингу земель.

8. Забезпечує подання в Держгеокадастр інформацій, звітів.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5700 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
19 листопада 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         22 листопада 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2 Необхідні ділові якості 1) Вміння розподіляти роботу,

2) організаторські здібності,

3) стресостійкість,

4) вміння аргументовано доводити власну точку зору.

3 Необхідні особистісні якості 1) Ініціативність,

2) чесність,

3) дисциплінованість,

4) контроль емоцій.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про охорону земель»;

5) інших Законів України, що стосуються сфери діяльності відділу.

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 26.10.2018 року № 467

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

начальника Відділу у Хмельницькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Реалізація повноважень Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області на території Хмельницького району
та м. Хмельницького.

2. Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

3. Організовує та забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, постанов Верховної ради України та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказів Держгеокадастру, доручень Голови Держгеокадастру та його заступників, наказів Головного управління.

4. Вносить начальнику Головного управління пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Відділу і шляхів виконання покладених на нього завдань та доручень та подає на затвердження плани роботи Відділу (річні, піврічні).

5. Звітує перед начальником Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області щодо виконання покладених на Відділ завдань та планів роботи.

6. Бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні.

7. Забезпечує  надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері.

8. В межах повноважень здійснює організацію ведення державного земельного кадастру, в тому числі забезпечує здійснення інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку.

9. Забезпечує проведення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні.

10. Організовує виконання робіт, пов’язаних із проведенням земельної реформи.

11. Забезпечує науково-експертне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів.

12. Організовує роботу з документами, збереженням документів у відповідності до чинного законодавства.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5300 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
19 листопада 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         22 листопада 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2 Необхідні ділові якості 1) Вміння розподіляти роботу,

2) організаторські здібності,

3) стресостійкість,

4) вміння аргументовано доводити власну точку зору.

3 Необхідні особистісні якості 1) Ініціативність,

2) чесність,

3) дисциплінованість,

4) контроль емоцій.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»;

6) Закону України «Про звернення громадян»;

7) Закону України « Про доступ до публічної інформації»;

8) Закону України «Про захист персональних даних»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»;

10) Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг».

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 26.10.2018 року № 467

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

заступника начальника Відділу в Ярмолинецькому районі

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення керівництва Відділом на період відсутності начальника Відділу.

2. Організація та забезпечення виконання Відділом Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-Міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, наказів Держгеокадастру та Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

3. Подання у встановленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж району, села і селища, регулювання земельних відносин.

4. Надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері.

5. Ведення Державного земельного кадастру, здійснення інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку.

6. Організація виконання на території Ярмолинецького району робіт із землеустрою, охорони та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

7. Забезпечення здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні; внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру.

8. Участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні.

9. Організація виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи.

10. Забезпечення інформаційного та методичного проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вжиття організаційних заходів щодо проведення земельних торгів.

11. Забезпечення здійснення землеустрою, у тому числі проведення державної інвентаризації земель.

12. Забезпечення створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою.

13. Здійснення державного нагляду у сфері землеустрою.

14. Здійснення розгляду звернень громадян, надання роз’яснень з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

8) письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
19 листопада 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         22 листопада 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2 Необхідні ділові якості 1) Навички контролю;

2) лідерські якості;

3) вміння розподіляти роботу;

4) вміння вести перемовини;

5) організаторські здібності;

6) стресостійкість;

7) вміння визначати пріоритети;

8) вміння аргументовано доводити власну точку зору;

9) уміння працювати в команді.

3 Необхідні особистісні якості 1) Ініціативність;

2) чесність;

3) дисциплінованість;

4) тактовність;

5) контроль емоцій;

6) повага до інших.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»;

6) Закону України «Про звернення громадян»;

7) Закону України « Про доступ до публічної інформації»;

8) Закону України «Про захист персональних даних»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»;

10) Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг».

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 26.10.2018 року № 467

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста відділу державної експертизи  
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.  Дотримуватися встановлених строків та порядку проведення державної експертизи, відслідковувати відповідність об’єктів державної експертизи вимогам законодавства, а також встановленим стандартам, нормам і правилам.

2.  Забезпечувати об’єктивне та якісне проведення державної експертизи.

3.  Приймати участь у роботі дозвільних центрів.

4.  Вносити обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо матеріалів та документації, які підлягають державній експертизі.

5.  Вносити відповідні  пропозиції  щодо  вдосконалення форм і методів проведення державної експертизи.

6.  Заявляти самовідвід у разі наявності особистої заінтересованості щодо конкретного об’єкта державної експертизи.

7.  Виконувати експертизу:

–   документації із землеустрою, передбаченої ст. 25 Закону України «Про землеустрій»;

–   документації з оцінки земель, передбаченої ст. 21 Закону України «Про оцінку земель».

8.  Брати участь у проведенні нарад, семінарів та надавати консультації в межах своїх повноважень.

9.       Виконувати поточні завдання за розпорядженням начальника відділу та дорученням керівництва Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4 800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
19 листопада 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         22 листопада 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвід роботи досвід роботи у відповідній сфері не менше трьох років (відповідно до ст. 23 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації».
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2 Необхідні ділові якості 1)      Оперативність,

2)      стресостійкість,

3)      навички розвʹязання проблем,

4)      уміння працювати в команді,

5)      уміння дотримуватися субординації.

3 Необхідні особистісні якості 1)Ініціативність,

2)комунікабельність,

3)відповідальність,

4)емоційна стабільність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)   1) Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;

2 Закону України «Про оцінку земель»;

3) Закону України «Про охорону земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про використання земель оборони»;

6) Закону України «Про оренду землі»;

7) Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»;

8) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

9) Закону України «Про фермерське господарство»;

10) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

11) Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

12) Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

13) Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв);

14) Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності»;

15) Закону України «Про захист конституційних прав громадян на землю» та інших підзаконних нормативно-правових актів.

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 26.10.2018 року № 467

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

державного кадастрового реєстратора Відділу у Городоцькому районі  
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Виконує обов’язки, передбачені Законом України “Про державну службу”.

2. Дотримується положень та вимог, обумовлених Законами України «Про державний земельний кадастр”, “Про запобігання корупції”, “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про державну службу”.

3. Здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей.

4. Перевіряє відповідність поданих документів вимогам законодавства.

5. Формує поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них, забезпечує зберігання таких книг.

6. Здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надає відмову у їх внесенні.

7. Присвоює кадастрові номери земельним ділянкам.

8. Надає відомості з Державного земельного кадастру та відмову у їх наданні.

9. Здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі.

10. Передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про земельні ділянки.

11. Бере участь у розробленні та виконанні загальнодержавних і регіональних програм розвитку державної кадастрової реєстрації у сфері земельних відносин.

12. Готує звіти та інформації і подає до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

13. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення обліку та звітності у здійсненні державної кадастрової реєстрації.

14. Бере участь у розгляді звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4 100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
19 листопада 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         22 листопада 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, вища землевпорядна або юридична освіта (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
2 Досвід роботи стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2 Необхідні ділові якості 1)      Оперативність,

2)      стресостійкість,

3)      навички розвʹязання проблем,

4)      уміння працювати в команді.

3 Необхідні особистісні якості 1)Ініціативність,

2)комунікабельність,

3)відповідальність,

4)емоційна стабільність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про фермерське господарство»;

5) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

6) Закону України «Про адміністративні послуги»;

7) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

8) Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у   сфері господарської діяльності»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012р. № 1051, інших підзаконних нормативно-правових актів.

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 26.10.2018 року № 467

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

державного кадастрового реєстратора Відділу у Деражнянському районі  
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки   1. Здійснює державно-правову функцію щодо ведення Державного

земельного кадастру:

– здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей;

– перевіряє відповідність поданих документів вимогам законодавства;

– формує поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них;

– здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надає відмову у їх внесенні;

– присвоює кадастрові номери земельним ділянкам;

– надає відомості з Державного земельного кадастру та відмову у їх наданні;

– здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі;

– передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про земельні ділянки.

2. Здійснює своєчасне виконання доручень Держгеокадастру, Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, Відділу у Деражнянському районі Головного управління у Хмельницькій області.

3. Дотримується правил обробки та забезпечення захисту інформації в автоматизованих системах установи.

4. Дотримується порядку поводження з носіями інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

5. Знати правила ділового етикету, а також володіти державною мовою.

6. Приймає всі рішення щодо реєстрації заяв, внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей (за винятком випадків, коли законом відповідні дії віднесені до компетенції інших державних кадастрових реєстраторів) і несе повну відповідальність за їх законне і своєчасне проведення.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4 100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
19 листопада 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         22 листопада 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, вища землевпорядна або юридична освіта (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
2 Досвід роботи стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2 Необхідні ділові якості 1)      Оперативність,

2)      стресостійкість,

3)      навички розвʹязання проблем,

4)      уміння працювати в команді.

3 Необхідні особистісні якості 1)Ініціативність,

2)комунікабельність,

3)відповідальність,

4)емоційна стабільність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний контроль за використанням та

охороною земель»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про фермерське господарство»;

5) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

6) Закону України «Про адміністративні послуги»;

7) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

8) Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у

сфері господарської діяльності»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012р. № 1051, інших

підзаконних нормативно-правових актів.

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 26.10.2018 року № 467

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста Відділу у Старосинявському районі  
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Виконує обов’язки передбачені Законом України «Про державну службу» та завдання, що випливають із Положення про Відділ у Старосинявському районі.

2. Дотримується спеціальних обмежень встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції ».

3. Надає інформації по інвентаризації земель природно – заповідного, історико-культурного, рекреаційного та оздоровчого призначення.

4. Збирає по району дані та подає до Головного управління  інформації:

– щодо реорганізації та розподілу земель недержавних сільськогосподарських підприємств;

– про прогнозні доходи від продажу земельних ділянок до державного та місцевого бюджетів на поточний та наступні роки;

– про пропозиціях по фінансуванню робіт щодо встановлення і зміни меж адміністративно – територіальних утворень;

– щодо виконання робіт стосовно встановлення і зміни меж адміністративно – територіальних утворень;

про надання адміністративної послуги «Видача витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок».

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4 100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
19 листопада 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         22 листопада 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2 Необхідні ділові якості 1)      Оперативність,

2)      стресостійкість,

3)      навички розвʹязання проблем,

4)      уміння працювати в команді.

3 Необхідні особистісні якості 1)Ініціативність,

2)комунікабельність,

3)відповідальність,

4)емоційна стабільність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний контроль за використанням та

охороною земель»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про фермерське господарство»;

5) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

6) Закону України «Про адміністративні послуги»;

7) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

8) Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у

сфері господарської діяльності»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012р. № 1051, інших

підзаконних нормативно-правових актів.

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 26.10.2018 року № 467

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста Відділу у Старосинявському районі  
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки   1. Виконує обов’язки передбачені Законом України «Про державну

службу» та завдання, що випливають із Положення про Відділ у Старосинявському районі.

2. Дотримується спеціальних обмежень встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

3. Бере участь у здійсненні заходів що стосуються проведення інвентаризації земель населених пунктів.

4. Надає інформації по інвентаризації земель природно – заповідного, історико–культурного, рекреаційного та оздоровчого призначення.

5. Збирає по району дані та подає до Головного управління  інформації:

– про хід приватизації земельних ділянок громадянами;

– щодо інвентаризації земель несільськогосподарського призначення в межах і за межами населених пунктів;

– про хід проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

– про проведення інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

– про фінансування робіт з інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

– щодо використання сільськогосподарських угідь державної власності;

– про виділення земельних ділянок учасникам АТО;

– по договорах оренди земель державної власності сільськогосподарського призначення.

6. Видає юридичним та фізичним особам довідки про вартість земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами населених пунктів району.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4 100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
19 листопада 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         22 листопада 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2 Необхідні ділові якості 1)      Оперативність,

2)      стресостійкість,

3)      навички розвʹязання проблем,

4)      уміння працювати в команді.

3 Необхідні особистісні якості 1)Ініціативність,

2)комунікабельність,

3)відповідальність,

4)емоційна стабільність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний контроль за використанням та

охороною земель»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про фермерське господарство»;

5) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

6) Закону України «Про адміністративні послуги»;

7) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

8) Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у

сфері господарської діяльності»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012р. № 1051, інших

підзаконних нормативно-правових актів.

Додаток 9

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 26.10.2018 року № 467

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

провідного спеціаліста Відділу у Чемеровецькому районі  
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Виконує обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України «Про державну службу», завдання, що випливають із положення про Відділ у Чемеровецькому районі.

2. Дотримується положень та вимог, обумовлених законами  України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

3. Надає відповіді на запити, щодо факту реєстрації земельних ділянок.

4. Приймає участь в організації проведення в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції.

5. Подає до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області інформації про продані земельні ділянки несільськогосподарського призначення, про продаж земельних ділянок в розрізі власників землі, про продаж із земель державної та комунальної власності земельних ділянок та прав оренди на них, про продані за місяць ділянки на земельних аукціонах.

6. Видає довідки про наявність чи відсутність земельної частки(паю).

7. Готує проекти вiдповiдей на запити центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, а також пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян з питань, що стосуються його компетенцiї.

8. Надає роз’яснення, що належать до його компетенції, здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держгеокадастру.

9. Збирає, узагальнює та аналiзує iнформацiю з питань розвитку земельних відносин, готує начальнику Відділу вiдповiднi пропозицiї.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
19 листопада 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         22 листопада 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2 Необхідні ділові якості 1)      Оперативність,

2)      стресостійкість,

3)      навички розвʹязання проблем,

4)      уміння працювати в команді.

3 Необхідні особистісні якості 1)Ініціативність,

2)комунікабельність,

3)відповідальність,

4)емоційна стабільність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний контроль за використанням та

охороною земель»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про фермерське господарство»;

5) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

6) Закону України «Про адміністративні послуги»;

7) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

8) Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у

сфері господарської діяльності»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012р. № 1051, інших

підзаконних нормативно-правових актів.