НАКАЗ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 12.02.2018 року № 52-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

начальника відділу у м. Кам’янці-Подільському
Міськрайонного управління у Кам’янець-Подільському районі та м. Кам’янці-Подільському

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Реалізація повноважень Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області на території м. Кам’янця-Подільського.

2. Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

3. Організовує та забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, постанов Верховної ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр — міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказів Держгеокадастру, доручень Голови Держгеокадастру та його заступників, наказів Головного управління, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації.

4. Вносить начальнику Головного управління пропозиції щодо призначення пріоритетів роботи Відділу і шляхів виконання покладених на нього завдань та доручень та подає на затвердження плани роботи Відділу (річні, піврічні).

5. Звітує перед начальником Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області щодо виконання покладених на Відділ завдань та планів роботи.

6. Бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні.

7. Забезпечує надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері.

8. В межах повноважень здійснює організацію ведення державного земельного кадастру, в тому числі забезпечує здійснення інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку.

9. Забезпечує проведення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні.

10. Організовує виконання робіт, пов’язаних із проведенням земельної реформи.

11. Забезпечує науково-експертне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів.

12. Організовує роботу з документами, збереженням документів у відповідності до чинного законодавства.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5300 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
05 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 14 березня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Лідерство 1) вміння обґрунтовувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів.

2 Прийняття ефективних рішень 1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

3) вміння працювати при багатозадачності;

4) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

 

3 Комунікація та взаємодія 1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) відкритість.

4 Впровадження змін 1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

2) оцінка ефективності здійснених змін.

5 Управління організацією роботи та персоналом 1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

4) оцінка і розвиток підлеглих;

5) вміння розв’язання конфліктів.

6 Особистісні компетенції 1) дисципліна і системність;

2) самоорганізація  та організація на розвиток;

3) дипломатичність та гнучкість;

4) незалежність та ініціативність;

5) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»;

6) Закону України «Про звернення громадян»;

7) Закону України « Про доступ до публічної інформації»;

8) Закону України «Про захист персональних даних»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»;

10) Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг»;

11) Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 65 «Про затвердження правил етичної поведінки державних службовців».

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 12.02.2018 року № 52-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

заступника начальника Відділу у Дунаєвецькому районі

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення керівництва Відділом на період відсутності начальника Відділу.

2. Організація та забезпечення виконання Відділом Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-Міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, наказів Держгеокадастру та Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

3. Подання у встановленому порядку пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж району, села і селища, регулювання земельних відносин.

4. Надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері;

5. Ведення Державного земельного кадастру, здійснення інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку.

6. Організація виконання на території Дунаєвецького району робіт із землеустрою, охорони та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

7. Забезпечення здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні; внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру.

8. Участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні.

9. Організація виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи.

10. Забезпечення інформаційного та методичного проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вжиття організаційних заходів щодо проведення земельних торгів.

11. Забезпечення здійснення землеустрою, у тому числі проведення державної інвентаризації земель.

12. Забезпечення створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою.

13. Здійснення державного нагляду у сфері землеустрою.

14. Здійснення розгляду звернень громадян, надання роз’яснень з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
05 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 14 березня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Лідерство 1) вміння обґрунтовувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів.

2 Прийняття ефективних рішень 1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

3) вміння працювати при багатозадачності;

4) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

3 Комунікація та взаємодія 1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) відкритість.

4 Впровадження змін 1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

2) оцінка ефективності здійснених змін.

5 Управління організацією роботи та персоналом 1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

4) оцінка і розвиток підлеглих;

5) вміння розв’язання конфліктів.

6 Особистісні компетенції 1) дисципліна і системність;

2) самоорганізація  та організація на розвиток;

3) дипломатичність та гнучкість;

4) незалежність та ініціативність;

5) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»;

6) Закону України «Про звернення громадян»;

7) Закону України « Про доступ до публічної інформації»;

8) Закону України «Про захист персональних даних»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»;

10) Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг»;

11) Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 65 «Про затвердження правил етичної поведінки державних службовців».

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 12.02.2018 року № 52-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
В» –

головного спеціаліста відділу обліку зобов’язань та розрахунків
Фінансового управління

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює ведення бухгалтерського обліку в установленому порядку, у тому числі з використанням автоматизованих систем бухгалтерського обліку.

2. Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань.

3. Забезпечує своєчасне та в повному обсязі перерахування податків і зборів до відповідних бюджетів, здійснення платежів тільки в межах бюджетних зобов’язань, встановлених кошторисами.

4. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства та інформує керівника бухгалтерської служби про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

5. Здійснює контроль за:

– наявністю і рухом майна, використанням фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
05 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,
14 березня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні).

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін 1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4 Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) уважність до деталей;

3) наполегливість;

4) орієнтація на саморозвиток;

5) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1)   Бюджетного кодексу України;

2)   Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

3) інших Законів України та нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини, фінансово-господарську діяльність бюджетної установи та ведення бухгалтерського обліку.

 

3 Технічні вміння 1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 12.02.2018 року № 52-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
В» –

головного спеціаліста відділу планування та закупівель
Фінансового управління

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює ведення (відповідно до чинного законодавства України) фінансово-економічної роботи в системі управління, з метою забезпечення дотримання бюджетного законодавства, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності, забезпечення організації та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2. Забезпечує складання та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

3. Забезпечує оприлюднення Річного плану закупівель та зміни до нього згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель».

4. Забезпечує документальне супроводження роботи Комітету з конкурсних торгів.

5. Складає річні кошториси та довідки про зміни за відповідною бюджетною програмою загального та спеціального фондів та розрахунки до них.

6. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства та інформує керівника бухгалтерської служби про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

7. Здійснює контроль за:

– наявністю і рухом майна, використанням фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати  товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

– усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
05 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,
14 березня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні).

 

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін 1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4 Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) уважність до деталей;

3) наполегливість;

4) орієнтація на саморозвиток;

5) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1)   Бюджетного кодексу України;

2)   Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

3) інших Законів України та нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини, фінансово-господарську діяльність бюджетної установи та ведення бухгалтерського обліку.

 

3 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 12.02.2018 року № 52-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
В» –

головного спеціаліста сектору інформаційних технологій та захисту інформації

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Бере участь у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, окремих положень, комплексних програм з питань, що належать до компетенції сектору у межах наданих повноважень.

2. Організовує або приймає участь в організації проведення в установленому порядку конференцій, нарад, семінарів з питань, що належать до компетенції сектору.

3. Здійснює перевірки роботи Відділів та Управлінь Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

4. Здійснює аналітичну оцінку та реалізацію завдань у сфері інформаційних технологій та технічного захисту інформації.

5. Бере участь в плануванні та здійсненні комплексу заходів з інформаційної безпеки та захисту інформації.

6. Попереджає спроби витоку інформації технічними каналами та несанкціонованого доступу до інформації під час створення комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ).

7. Забезпечує здійснення робіт з технічної та інформаційної підтримки робочих місць працівників Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області та системи електронного документообігу.

8. Бере участь в плануванні та здійсненні комплексу заходів з інформаційної безпеки та захисту інформації.

9. Бере участь у роботі із створення, експертизи та функціонування КСЗІ АС Головного управління.

10. Розробляє і коригує моделі загроз і моделі захисту інформації, приймає участь у розробці політики безпеки інформації Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

11. Бере участь в підготовці пропозицій, рекомендацій щодо запобігання витоку інформації та попередження спроб несанкціонованого доступу (далі – СНД).

12. Забезпечує дотримання та виконання правил доступу користувачів до ресурсів АС, експлуатації КСЗІ та технічного захисту інформації (далі – ТЗІ).

13. Бере участь у розслідуванні випадків порушення вимог нормативно-правових актів із захисту інформації, небезпечних та непередбачених подій, здійснення аналізу причин, що призвели до них.

14. Бере участь у організації розповсюдження та забезпечення оновлення програмних засобів протидії комп’ютерним вірусам та шкідливому програмному забезпеченню в АС.

15. Вживає заходів у разі виявлення спроб НСД до ресурсів АС, порушення правил експлуатації засобів захисту інформації або інших дестабілізуючих факторів.

16. Бере участь у організації та проведенні заходів з модернізації, тестування, оперативного відновлення функціонування КСЗІ та ТЗІ після збоїв, відмов, аварій.

17. Забезпечує ліквідацію загрози витоку інформації із використанням засобів ТЗІ, КСЗІ АС у разі виявлення атаки зловмисників, проведення у таких випадках робіт з оперативного захисту АС, викриття порушника та повідомлення керівництва Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

18. Забезпечує впровадження та виконання заходів щодо забезпечення функціонування та безпеки застосування засобів ТЗІ, КСЗІ відповідно до експлуатаційної, нормативної та технічної документації.

19. Забезпечує адміністрування КСЗІ АС класу «1» режимно-секретного органу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
05 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,
14 березня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння вирішувати комплексні завдання.

2 Командна робота та взаємодія 1)   вміння працювати в команді

2)   вміння ефективної координації з іншими.

3 Сприйняття змін виконання плану змін та покращень.

 

4 Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) орієнтація на саморозвиток.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)   1) Закону України «Про інформацію»;

2) Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та інші підзаконні нормативно-правові акти.

 

3 Технічні вміння 1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 12.02.2018 року № 52-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель

у Віньковецькому, Волочиському, Городоцькому, Деражнянському,

Летичівському, Хмельницькому, Ярмолинецькому районах та м. Хмельницькому

Управління з контролю за використанням та охороною земель

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.               Здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності за:

–       веденням державного обліку і реєстрації земель,  достовірністю інформації про наявність та використання земель;

–       виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених відповідним робочим проектом землеустрою;

–       дотриманням вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових договорів, передачі у власність, наданні у користування (в тому числі в оренду), вилучення (викупу) земельних ділянок;

–       дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;

–       дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

–       проведення землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

–       розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію об’єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;

–       здійсненням заходів, передбачених відповідними робочими проектами землеустрою щодо захисту земель від водної та вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками або користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками дрібноліссям та бур’янами;

–       дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

–       дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

–       використанням земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення;

–       дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;

–       зміною показників якісного стану ґрунтів в результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення;

–       своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів.

2. Обстеження земельних ділянок, які підлягають рекультивації та надання пропозицій щодо видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених в установленому порядку;

3. Обстеження земельних ділянок, яким заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використанням не за цільовим призначенням, зняття ґрунтовогу покриву (родючого шару ґрунту)  без спеціального дозволу;

4. Участь у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель;

5. Внесення у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо приведення у відповідність до законодавства прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин (у тому числі торфу), проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства; припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків; припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону;

6. Розрахунок розміру шкоди,заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтовогу покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу та вживання заходів щодо їх відшкодування в установленому законодавством порядку;

7. Надання роз’яснень з питань, що належать до його компетенції;

8. Розгляд звернень громадян, надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції відділу.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
05 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 14 березня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1)   вміння працювати з інформацією;

2)   орієнтація на досягнення поставлених результатів;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

 

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції   1) відповідальність;

2) сумлінність;

3) стресостійкість;

4) самоорганізація;

5) креативність та ініціативність

6) орієнтація на саморозвиток

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»;

3) Закону України «Про охорону земель»;

4) Закону України «Про оренду землі»;

5) Закону України «Про оцінку земель»;

6) Закону України «Про землеустрій»;

7) Закону України «Про фермерське господарство»;

8) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

9) Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;

10) Закону України «Про адміністративні послуги»;

11) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

12) Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»,  інші підзаконні нормативно-правові акти.

3 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 12.02.2018 року № 52-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

провідного спеціаліста сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює контроль за правильним оформленням документів і справ з питань звернень громадян, що стосуються земельного законодавства та доступу до публічної інформації у електронній системі документообігу, яка надходить до Сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації Головного управління.

2. Забезпечує своєчасне оброблення кореспонденції в електронній системі документообігу, що надходить та відправляється Сектором звернень громадян та доступу до публічної інформації Головного управління.

3. Забезпечує реєстрацію, облік, зберігання та передавання до відповідних виконавців згідно резолюції керівника Головного управління звернень громадян, формування справ та їх зберігання.

4. Надає консультації громадянам з питань земельного законодавства згідно Закону України  «Про звернення громадян» та інформує їх згідно чинного законодавства.

5. Надає громадянам безоплатну первинну правову допомогу, усні роз’яснення та допомогу щодо оформлення письмових звернень.

6. Здійснює систематизацію чинного законодавства України з питань розгляду звернень громадян та заяв про доступ до публічної інформації.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4400 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
05 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,
14 березня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) вміння ефективно використовувати ресурси.

2 Командна робота та взаємодія  вміння працювати в команді.
3 Сприйняття змін  1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) уважність до деталей;

3) наполегливість;

4) орієнтація на саморозвиток;

5) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Закону України «Про звернення громадян»;

2) Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) Закону України «Про захист персональних даних»;

4) інших Законів України, що стосуються сфери діяльності сектору;

5) інших підзаконних нормативно-правові актів.

3 Технічні вміння  вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 12.02.2018 року № 52-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста відділу у м. Кам’янці-Подільському
Міськрайонного управління у Кам’янець-Подільському районі та м. Кам’янці-Подільському

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Забезпечує вирiшення питань, спрямованих на пiдвищення рiвня розвитку Відділу.

2. Збирає, узагальнює та аналiзує iнформацiю з питань розвитку земельних відносин, готує начальнику Відділу вiдповiднi пропозицiї.

3. Бере участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв, державних програм.

4. Здiйснює реалiзацiю прийнятих нормативно-правових актiв у сфері земельних відносин, державних програм.

5. Готує проекти вiдповiдей на запити центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, а також пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян з питань, що стосуються його компетенцiї.

6. Проводить відповідно до законодавства моніторинг земель міста.

7. Бере участь у державному регулюванні планування території.

8. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

9. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

10. Надає роз’яснення, що належать до його компетенції, здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держгеокадастру.

11. Забезпечує створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою.

12. Організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
05 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 14 березня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4 Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про охорону земель» та інші підзаконні нормативно-правові акти.

3 Технічні вміння 1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 9

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 12.02.2018 року № 52-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

державного кадастрового реєстратора Відділу у Городоцькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Виконує основні обов’язки, передбачені Законом України “Про державну службу”.

2. Дотримується положень та вимог, обумовлених Законами України «Про державний земельний кадастр”, “Про запобігання корупції”, “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про державну службу”.

3. Здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей;

4. Перевіряє відповідність поданих документів вимогам законодавства;

5. Формує поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них, забезпечує зберігання таких книг;

6. Здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надає відмову у їх внесенні;

7. Присвоює кадастрові номери земельним ділянкам;

8. Надає відомості з Державного земельного кадастру та відмову у їх наданні;

9. Здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі;

10. Передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про земельні ділянки.

11. Бере участь у розробленні та виконанні загальнодержавних і регіональних програм розвитку державної кадастрової реєстрації у сфері земельних відносин.

12. Готує звіти та інформації і подає до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

13. Бере участь у наданні необхідної допомоги органам виконавчої влади, проводить періодичні наради з питань, що належать до його компетенції.

14. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення обліку та звітності у здійсненні державної кадастрової реєстрації.

15. Бере участь у  розгляді звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
05 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 14 березня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, вища землевпорядна або юридична освіта (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
2 Досвід роботи стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно..

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4 Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) креативність та ініціативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельний кодекс України;

2) Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»;

3) Закон України «Про землеустрій»;

4) Закон України «Про фермерське господарство»;

5) Закон України «Про Державний земельний кадастр»;

6) Закон України «Про адміністративні послуги»;

7) Закон України «Про особисте селянське господарство»;

8) Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у   сфері господарської діяльності»;

9) Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012р. № 1051, інші     підзаконні нормативно-правові акти.

3 Технічні вміння 1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 10

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 12.02.2018 року № 52-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

провідного спеціаліста Відділу у Городоцькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Виконує основні обов’язки, передбачені Законом України «Про держану службу», завдання, що випливають із положення про Відділ у Городоцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

2. Дотримується положень та вимог, обумовлених законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

3. Приймає участь в організації правового, нормативного і методичного виконання робіт з питань регулювання земельних відносин.

4. Готує довідки про наявність та розмір земельної частки (паю).

5. Організовує роботу архіву Відділу.

6. Подає інформації і звіти в Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

7. Розглядає запити, листи, заяви Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції, та готує відповіді на них.

8. Приймає участь в організації проведення в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
05 березня 2018 року.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 14 березня 2018 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

 

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4 Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

 

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про охорону земель» та інші підзаконні нормативно-правові акти.

 

3 Технічні вміння 1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 12.02.2018 року № 52-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

провідного спеціаліста Відділу у Деражнянському районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Виконує основні обов’язки, передбачені Законом України «Про держану службу», завдання, що випливають із положення про Відділ у Городоцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

2. Дотримується положень та вимог, обумовлених законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

3. Приймає участь в організації правового, нормативного і методичного виконання робіт з питань регулювання земельних відносин.

4. Готує довідки про наявність та розмір земельної частки (паю).

5. Організовує роботу архіву Відділу.

6. Подає інформації і звіти в Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

7. Розглядає запити, листи, заяви Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції, та готує відповіді на них.

8. Приймає участь в організації проведення в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
05 березня 2018 року.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 14 березня 2018 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

 

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4 Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

 

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про охорону земель» та інші підзаконні нормативно-правові акти.

3 Технічні вміння 1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 12

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 12.02.2018 року № 52-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста Відділу у Старосинявському районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

(2 вакансії)

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Виконувати основні обов’язки передбачені Законом України «Про державну службу» та завдання, що випливають із Положення про Відділ.

2. Дотримуватися спеціальних обмежень встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції ».

3. Надавати інформації по інвентаризації земель природно – заповідного, історико-культурного, рекреаційного та оздоровчого призначення;

4. Збирати по району дані та подавати до Головного управління  інформації:

– щодо реорганізації та розподілу земель недержавних сільськогосподарських підприємств;

– про прогнозні доходи від продажу земельних ділянок до державного та місцевого бюджетів на поточний та наступні роки;

– про пропозиціях по фінансуванню робіт щодо встановлення і зміни меж адміністративно – територіальних утворень ;

– щодо виконання робіт стосовно встановлення і зміни меж адміністративно – територіальних утворень;

про надання адміністративної послуги «Видача витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок».

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 21 календарний день з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
05 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 14 березня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про охорону земель» та інші підзаконні нормативно-правові акти.

3 Технічні вміння 1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.