Наказ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 21.02.2018 року № 72-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

державного кадастрового реєстратора відділу інформаційного забезпечення державного земельного кадастру
Управління державного земельного кадастру

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Дотримується положень та вимог, обумовлених Законами України «Про державний земельний кадастр», «Про боротьбу з корупцією» та «Про державну службу».

2. Приймає участь у формуванні плану роботи відділу інформаційного забезпечення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру, здійснює його виконання.

3. Забезпечує взаємодію структурних підрозділів Головного управління у районах та містах по здійсненню інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру.

4. Проводить прийом встановленої звітності від структурних підрозділів Головного управління у районах та містах, зведення її та подання до Держгеокадастру.

5. Бере участь у  розгляді звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції.

6. Вносить до Державного земельного кадастру відомості (зміни до них) або надає відмови у їх внесенні.

7. Проводить перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства.

8. Узагальнює відомості щодо кількості та якості земель в межах територій адміністративно-територіальних одиниці (району) за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

9. Надає відомості з Державного земельного кадастру, або відмови у їх наданні.

10. Надає та отримує інформацію про об’єкти Державного земельного кадастру в порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами.

11. Проводить стажування адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів місцевого самоврядування та надає їм довідки про результати стажування.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 19 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв. 12 березня
2018 року.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв.,
20 березня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, вища землевпорядна або юридична освіта (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
2 Досвід роботи стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2 Командна робота та взаємодія   1) вміння працювати в команді;

2) вміння надавати зворотний зв’язок.

3 Сприйняття змін 1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

4 Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства   Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Закону України «Про землеустрій»;

2) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

3) Порядку ведення Державного земельного кадастру та інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 21.02.2018 року № 72-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення

Управління землеустрою та охорони земель
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.  Здійснює розгляд заяв (клопотань) фізичних та юридичних осіб щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність, користування, а також припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

2.  Здійснює підготовку проектів наказів Головного управління про надання дозволів на виготовлення документацій із землеустрою та про їх затвердження.

3.  Забезпечує розгляд матеріалів щодо внесення змін та поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення державної власності.

4.  Готує проекти наказів про внесення змін та поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення державної власності.

5.  Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції відділу.

6.  Створює інформаційну базу даних з питань розпорядження землями сільськогосподарського призначення

7.  Здійснює науково-технічне співробітництво з іншими установами, організаціями з питань розпорядження землями сільськогосподарського призначення.

8.  Проводить збір оперативної інформації щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 19 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв. 12 березня
2018 року.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв.,
20 березня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;
3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2 Командна робота та взаємодія    вміння працювати в команді
3 Сприйняття змін  здатність приймати зміни та змінюватись
4 Особистісні компетенції   1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) креативність та ініціативність;

4) орієнтація на саморозвиток.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства   Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про землеустрій»;

3) Закону України «Про охорону земель»;

4) інших Законів України, що стосуються сфери діяльності відділу;

5) інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння 1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 21.02.2018 року № 72-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель

у Красилівському, Старокостянтинівському, Старосинявському, Теофіпольському районах

Управління з контролю за використанням та охороною земель

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності за:

–       веденням державного обліку і реєстрації земель,  достовірністю інформації про наявність та використання земель;

–       виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель;

–       дотриманням вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових договорів, передачі у власність, наданні у користування (в тому числі в оренду), вилучення (викупу) земельних ділянок;

–       дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;

–       дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

–       дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

–       розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію об’єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;

–       здійсненням заходів, передбачених відповідними робочими проектами землеустрою щодо захисту земель;

–       дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

–       дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

–       використанням земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення;

–       дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;

2. Обстеження земельних ділянок, які підлягають рекультивації та надання пропозицій щодо видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок;

3. Обстеження земельних ділянок та розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;

4. Участь у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель;

5. Внесення у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо приведення у відповідність до законодавства прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства; припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків; припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону;

6. Розгляд звернень громадян, надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції Управління.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 19 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв. 12 березня
2018 року.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв.,
20 березня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) орієнтація на досягнення поставлених результатів;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Командна робота та взаємодія    вміння працювати в команді
3 Сприйняття змін  здатність приймати зміни та змінюватись
4 Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) сумлінність;

3) стресостійкість

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства   Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний контроль за використанням та  охороною земель»;

3) Закону України «Про охорону земель»;

4) Закону України «Про оренду землі»;

5) Закону України «Про землеустрій»;

6) Закону України «Про фермерське господарство»;

7) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

8) Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»,  інших підзаконних нормативно-правових актів

3 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 21.02.2018 року № 72-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста відділу державного геодезичного нагляду

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Розробляє та подає для затвердження начальнику Головного управління план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Головного управління з питань державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю.

2. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо розроблення  стандартів і технічних регламентів у сфері державного геодезичного нагляду, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, класифікаторів, довідників та баз даних, нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем.

3. Координує здійснення державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною та картографічною діяльністю.

4. Погоджує виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та знесення і перенесення геодезичних пунктів.

5. Проводить в установленому законодавством порядку державну експертизу програм і проектів з питань топографо-геодезичної, картографічної діяльності.

6. Здійснює розгляд звернень громадян, юридичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та надання роз’яснень з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

7. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

8. Здійснює методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері топографо-геодезичної, картографічної діяльності, а також координацію діяльності, пов’язаної із встановленням, формуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 19 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв. 12 березня
2018 року.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв.,
20 березня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу   Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацію;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

 

2 Командна робота та взаємодія 1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв’язок

3 Сприйняття змін 1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись

4 Особистісні компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про топографо-геодезичну і  картографічну діяльність»;

3) Інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку