Мета проведення робіт: відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів з продажу права оренди  на 19 земельних ділянок загальною площею 775,2253  га.

 

 1. Дані про земельні ділянки:
№ з/п Місце розташування земельної ділянки (за межами населених пунктів) Площа земельної ділянки (орієнтовна), га Цільове призначення земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки

(зона і квартал у разі відсутності кадастрового номера)

Підготовка лотів включає:
виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 

 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки виготовлення агрохімічного паспорта
1 Дунаєвецький р-н, Лисогірська с.р. 24,2573 для ведення ФГ 6821884500:02:004:0001 так

(зі зміною цільового призначення)

так так
2 Дунаєвецький р-н, Дунаєвецька сел.тер.гром (Тиннянська с.р.) 71,6872 для ведення ФГ 6821889200:04:002:0002 так

(зі зміною цільового призначення)

так так
3 Дунаєвецький р-н, Дунаєвецька сел.тер.гром (Тиннянська с.р.) 20,0000 ведення товарного с/г в-ва 6821889500:07:001:0003 так так
4 Дунаєвецький р-н, Малопобіянська с.р. 15,5881 для ведення ФГ 6821885600:04:004:0001 так так
5 Дунаєвецький р-н, Малопобіянська с.р. 61,3636 для ведення ФГ 6821885600:05:004:0008 так так
6 Дунаєвецький р-н, Миньковецька с.р. 10,9466 для ведення ФГ 6821885900:08:007:0200 так так
7 Дунаєвецький р-н, Миньковецька с.р. 13,9510 для ведення ФГ 6821885900:08:005:0173 так так
8 Дунаєвецький р-н, Великокужелівська с.р. 25,0000 для ведення ФГ 6821885700:02:008:0267 так так
9 Дунаєвецький р-н, Великокужелівська с.р. 39,3003 для ведення ФГ 6821885700:02:015:0001 так так
10 Дунаєвецький р-н, Тиннянська с.р. 26,2818 для ведення ФГ 6821889200:03:004:0001 так так
11 Дунаєвецький р-н, Тиннянська с.р. 16,3386 для ведення ФГ 6821889200:03:006:0028 так так
12 Дунаєвецький р-н, Тиннянська с.р. 66,5324 для ведення ФГ 6821889200:03:006:0027 так так
13 Дунаєвецький р-н, Старогутянська с.р. 60,1923 для ведення ФГ 6821888500:02:005:0001 так так
14 Дунаєвецький р-н, Старогутянська с.р. 105,5960 для ведення ФГ 6821888500:03:004:0015 так так
15 Дунаєвецький р-н, Лисогірська с.р. 86,3414 для ведення ФГ 6821884500:04:005:0019 так так
16 Дунаєвецький р-н, Лисогірська с.р. 24,8632 для ведення ФГ 6821884500:04:004:0001 так так
17 Дунаєвецький р-н, Лисогірська с.р. 67,8300 для ведення ФГ 6821884500:02:001:0008 так так
18 Дунаєвецький р-н, Лисогірська с.р. 18,6731 для ведення ФГ 6821884500:02:001:0009 так так
19 Дунаєвецький р-н, Великожванчицька с.р. 20,4824 ведення товарного с/г в-ва 6821880600:06:007:0003 так
19   775,2253            

 

 1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України у сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях) та згоду на фінансування підготовки лотів та проведення земельних торгів.

Переможець конкурсу забезпечує фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем послуг з підготовки та проведення земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю послуг з підготовки та проведення земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

Прийняття заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

 

Термін виконання робіт– не більше 90 днів.

 

 

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з підготовки та проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента – фізичної особи – підприємця);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 • копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт;
 • копії кваліфікаційних сертифікатів-інженерів землевпорядників (не менше двох осіб);
 • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (не менше двох ліцитаторів за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні документи;
 • інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною за попередні 24 місяці, а також копії документів, що підтверджують вчасність виконання робіт з підготовки лотів до продажу;
 • гарантійний лист на виготовлення агрохімічного паспорту земельної ділянки;
 • документ, що підтверджує відсутність зареєстрованих кримінальних проваджень щодо діяльності суб’єкта господарювання, в тому числі осіб, які виконуватимуть роботи за договором субпідряду;
 • договір на виконання робіт із землеустрою та оцінки землі з іншою уповноваженою особою на виконання таких робіт у разі, якщо претендент не має права на виконання вищевказаних робіт;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

УВАГА!!! Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, розробки агрохімічного паспорту земельної ділянки, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу, та згоду на фінансування підготовки лотів та проведення земельних торгів.

 

 1. Строк подання конкурсної документації: до 23.11.2017 року (включно).
 2. Поштова адреса, за якою подаються документи:

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, каб. 505

 

 1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 24.11.2017 року о 10.00 год. в приміщенні Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, каб. 506 (актовий зал).

 

 1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

телефон для довідок: (0382) 67-07-66

секретар комісії – Домінас Ірина Миколаївна

голова комісії – Філіпчук Віталій Олександрович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку по відбору виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з підготовки та проведення земельних торгів

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку по відбору виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів

 

 

До Комісії _______________________________                (місцезнаходження комісії)

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, __________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

даю згоду Комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених пунктом 5.3 розділу V до Порядку по відбору виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів

 

 

 

 

___________________(дата) ______________________(підпис)