На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та доручення Держгеокадастру «Про проведення роз’яснювальної роботи» (вх. № 21-4915/0/1-18 від 12.10.2018) доводимо до Вашого відома, що 01.01.2019 розпочинається черговий етап подання суб’єктами декларування до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічних електронних декларацій за 2018 рік відповідно до вимог вказаного Закону.

Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) розроблено відповіді на поширені запитання при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також оновлено рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні. Зазначені матеріали розміщено на веб-сайті Національного агентства https://nazk.gov.ua у  розділі «Декларування», а також  на внутрішньому порталі Держгеокадастру, де рекомендовано з ними ознайомитись.

Додатково зазначаємо, що особам, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до вимог Закону «Про запобігання корупції», для входу в систему Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з використанням особистих ключів та відповідних їм посилених сертифікатів відкритого ключа, виданих акредитованими центрами сертифікації ключів, рекомендується завчасно отримати послуги електронного цифрового підпису. Звертаємо увагу на те, що 07.11.2018 набирає чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги», а Закон України «Про електронний цифровий підпис» втрачає чинність, що необхідно врахувати при отриманні послуг електронного цифрового підпису.

Слід наголосити, що несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначення в декларації завідомо недостовірних відомостей може тягнути за собою дисциплінарну, адміністративну (ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення) або кримінальну відповідальність (ст. 366-1 Кримінального кодексу України).