З початку 2019 року відділом державної експертизи проведено експертизу 458 документацій із землеустрою та оцінки земель.

Із загальної кількості проведеної державної експертизи 403 документації отримали позитивний висновок, 55 – повернуто на доопрацювання.

Відділ в межах своєї компетенції здійснює діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об’єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи.