Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі отримання суб’єктом декларування доходу чи придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб  на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт, тобто особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зобов’язана протягом десяти днів  письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Повідомлення про суттєві зміни майнового стану суб’єкта декларування подається виключно у електронній формі, яка затверджена рішенням Національного агентства    № 3 від 10.06.2016.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування подається ним особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на офіційному веб-сайті Національного  агентства запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування.

Слід зазначити, що суттєвою зміною у майновому стані вважається отримання доходу,  придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. У 2018 році така сума складає 88100 гривень.

До кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.  У паперовому вигляді копія повідомлення не надсилається  та не подається. Усі доходи та видатки на придбання майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. А ті, які одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків.

Доходи включають в себе: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші.