ЕКСПЕРТИЗА

ЗУ “Про державну експертизу”

ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт”

Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації

Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників

Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів

ЗУ “Про оцінку земель”

ЗУ “Про землеустрій”

ПКМУ 1553 від 17.11.2004 р. “Про затвердження положення про Державний фонд документації із землеустрою”

ПКМУ 1051 від 17.10.2012 р. “Про затвердження порядку ведння Державного земельного кадастру”

Наказ Держкомзему України № 295 від 28.11.2003 р. “Про затвердження порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою”

Наказ Мінагрополітики України №255 від 11.04.2013 р. “Про затвердження вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців ( розробників) робіт із землеустрою” 

Наказ Держкомзему України № 376 від 18.05.2010 р. “Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) та їх закріплення межовими знаками”

Закон України ” Про основні засади державного нагляду ( контролю) у сфері господарської діяльності ” від 05.04.2007

Наказ Держгеокадастру №507 від 25 листопада 2020

Наказ Мінагрополітики № 515 від 26.10.2018