З метою організації виконання Закону України «Про запобігання корупції», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 №265,  відповідно до наказу Держгеокадастру від 02.12.2015 №778, наказом Головного управління від 16.12.2015 №108 було затверджено План заходів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області  з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні  (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.

Щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою повідомляємо наступне.

За звітний період ІІ кварталу 2017 року в Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області (далі – Головне управління) надійшло 3 повідомлення про врегулювання конфлікту інтересів та 1 повідомлення про можливий потенційний конфлікт інтересів. Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» врегулювання конфлікту інтересів здійснювалось шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів.

За вчинення корупційних правопорушень до дисциплінарної чи адміністративної відповідальності посадові особи Головного управління та територіальних органах Держгеокадастру у Хмельницькій області протягом ІІ кварталу 2017 року не притягувались.

Сектором запобігання та виявлення корупції забезпечується здійснення обліку працівників системи органів Держгеокадастру у Хмельницькій області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. З початку 2017 року працівників Головного управління не притягували до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

До Головного управління спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції на протязі ІІ кварталу 2017 року внесено 1 подання щодо проведення службового розслідування щодо причин та умов, які сприяли пов’язаному з корупцією правопорушенню. Копію акта службового розслідування направлено до  Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури.

На виконання вимог рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» у звітному періоді Сектором запобігання та виявлення корупції Головного управління направлено 18 повідомлень до Національного агентства про встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Сектором запобігання та виявлення корупції Головного управління постійно надається методична допомога щодо застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції шляхом проведення нарад, семінарів, в телефонному режимі, усних консультацій. На офіційному веб-сайті Головного управління також розміщено посилання на законодавство України з питань запобігання корупції, наказ Головного управління від 16 грудня 2015 року №108 «Про затвердження плану заходів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області  з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні  (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, наказ Головного управління від 18.03.2013 №29 «Про невідкладне інформування щодо фактів правопорушень», інформація про виконання плану заходів тощо. На виконання доручення Держгеокадастру на офіційному веб-сайті Головного управління (khmelnytska.land.gov.ua) створено банер, при натисканні на який здійснюється перехід на головну сторінку Національного агентства з питань запобігання корупції www.nazk.gov.ua. В розділах «Новини», «Запобігання проявам корупції»  розміщені посилання на Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб.

Слід відмітити, що на інформаційних стендах та офіційному сайті Головного управління розміщено інформацію про засоби зв’язку, на які можна повідомити про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Повідомлення про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення від працівників Головного управління не надходили. До Головного управління на протязі 2017 року викривачі не звертались.

Однак, на підставі анонімного звернення Комісією Головного управління було проведено перевірку деяких питань діяльності відділу у м. Кам’янці-Подільському Міськрайонного управління у Кам’янець-Подільському районі та м. Кам’янці-Подільському Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, викладених у скарзі. За результатами перевірки було встановлено, що факти, викладені у даній скарзі, не знаходять свого підтвердження. Проте, з метою перевірки фактів можливого порушення вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції», матеріали перевірки було направлено спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

Також, Головним управлінням направлено 2 повідомлення до органів поліції Хмельницької області для вжиття відповідних заходів щодо виявлення факту підробки наказів Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

На виконання наказу Держземагентства України від 12.03.2013 № 111 «Про невідкладне інформування щодо фактів правопорушень», Головним управлінням забезпечено надсилання до Держгеокадастру термінових повідомлень про факти  із ознаками правопорушень та злочинів, стосовно працівників органів Держгеокадастру, виїмки оригіналів документів тощо. Так, протягом ІІ кварталу 2017 року було надіслано 1 термінове повідомлення щодо виїмки оригіналів документів у Відділі у Летичівському районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

Призначення на посади посадових осіб категорії «Б» в Головному управлінні відбувається за результатами конкурсу та після проведення спеціальної перевірки.

 

 

 

Завідувач сектору

запобігання та виявлення корупції                                                                      Т.В. Осипенко