Відповідно до ст.44 Закону України «Про державну службу», Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року №649, Методичних рекомендацій щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 29 серпня 2018 року №208-18, з метою визначення якості виконання державними службовцями поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні Управління персоналом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області провело 8 жовтня 2019 року начання щодо процедури оцінювання державних службовців