НАКАЗ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 30.07.2019 року № 366-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

заступника начальника Відділу державної експертизи
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.              За відсутності начальника відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу.

2.              Координує роботу відділу з структурними підрозділами Головного управління.

3.              Доповідає керівництву Головного управління про стан проведення державної експертизи, розробляє заходи щодо підвищення ефективності роботи з цих питань.

4.              Забезпечує своєчасне подання державної звітності з питань проведення державної експертизи.

5.              Забезпечує виконання покладених  на відділ завдань.

6.              Контролює виконання встановлених строків  та  порядку  проведення державної експертизи, відслідковує відповідність об’єктів державної експертизи вимогам законодавства, а також встановленим стандартам, нормам і правилам.

7.               Забезпечує об’єктивне та якісне проведення державної експертизи.

8.     Вносить обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо матеріалів та документації, які підлягають державній експертизі.

9.    Вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення  форм і методів проведення державної експертизи.

10.Заявляє самовідвід у разі наявності особистої заінтересованості щодо конкретного об’єкта державної експертизи.

11.За відповідним дорученням Держгеокадастру приймає участь у проведенні планових та позапланових перевірок за провадженням суб’єктами господарювання господарської діяльності пов’язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів.

12.Виконує експертизу:

–   документації із землеустрою, передбаченої ст.25 Закону України „Про землеустрій”;

–   документації з оцінки земель, передбаченої ст.21 Закону України „Про оцінку земель”.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 6 200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

8) письмова заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів: 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
15 серпня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         27 серпня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2 Досвід роботи практичний досвід роботи у відповідній сфері не менше трьох років (відповідно до ст. 23 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2 Необхідні ділові якості 1) Лідерські якості;

2) вміння розподіляти роботу;

3) оперативність;

4) навички розв’язання проблем.

3 Необхідні особистісні якості 1) Порядність;

2) тактовність;

3) емоційна стабільність;

4) комунікабельність;

5) відповідальність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про охорону земель»;

5) Закону України «Про землеустрій»;

6) Закону України «Про використання земель оборони»;

7) Закону України «Про оренду землі»;

8) Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»;

9) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

10) Закону України «Про фермерське господарство»;

11) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

12) Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

13) Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

14) Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв);

15) Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності»;

16) Закону України «Про захист конституційних прав громадян на землю».

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 30.07.2019 року № 366-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста відділу планування та закупівель
Фінансового управління

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює ведення (відповідно до чинного законодавства України) фінансово-економічної роботи в системі управління, з метою забезпечення дотримання бюджетного законодавства, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності, забезпечення організації та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

3. Забезпечує складання та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

4. Забезпечує оприлюднення Річного плану закупівель та зміни до нього згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель».

5. Забезпечує документальне супроводження роботи Комітету з конкурсних торгів.

6. Складає річні кошториси та довідки про зміни за відповідною бюджетною програмою загального та спеціального фондів та розрахунки до них.

7. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства та інформує керівника бухгалтерської служби про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

8. Здійснює контроль за:

– наявністю і рухом майна, використанням фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати  товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

– усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5 110 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
15 серпня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         27 серпня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office, вміння працювати з електронною системою закупівель.
2 Необхідні ділові якості 1) Аналітичні здібності;

2) здатність концентруватись на деталях;

3) оперативність;

4) уміння працювати в команді.

3 Необхідні особистісні якості 1) Дисциплінованість;

2) комунікабельність;

3) відповідальність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Бюджетного кодексу України;

2) Закону України «Про публічні закупівлі»;

3) Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

4) Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 30.07.2019 року № 366-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста відділу планування та закупівель
Фінансового управління

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює ведення (відповідно до чинного законодавства України) фінансово-економічної роботи в системі управління, з метою забезпечення дотримання бюджетного законодавства, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності, забезпечення організації та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

3. Забезпечує складання та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

4. Забезпечує оприлюднення Річного плану закупівель та зміни до нього згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель».

5. Забезпечує документальне супроводження роботи Комітету з конкурсних торгів.

6. Складає річні кошториси та довідки про зміни за відповідною бюджетною програмою загального та спеціального фондів та розрахунки до них.

7. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства та інформує керівника бухгалтерської служби про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

8. Здійснює контроль за:

– наявністю і рухом майна, використанням фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати  товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

– усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5 110 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
15 серпня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         27 серпня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office, вміння працювати з електронною системою закупівель.
2 Необхідні ділові якості 1) Аналітичні здібності;

2) здатність концентруватись на деталях;

3) оперативність;

4) уміння працювати в команді.

3 Необхідні особистісні якості 1) Дисциплінованість;

2) комунікабельність;

3) відповідальність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Бюджетного кодексу України;

2) Закону України «Про публічні закупівлі»;

3) Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

4) Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.