НАКАЗ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 28.11.2019 року № 590-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

заступника начальника відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення

Управління землеустрою та охорони земель
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює розгляд заяв (клопотань) фізичних та юридичних осіб щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність, користування, а також припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

2. Здійснює підготовку проектів наказів Головного управління про надання дозволів на виготовлення документацій із землеустрою та про затвердження.

3. Забезпечує розгляд матеріалів щодо внесення змін та поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення державної власності.

4. Готує проекти наказів про внесення змін та поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення державної власності.

5. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань що стосуються компетенції відділу.

6. Створює інформаційну базу даних з питань, що стосуються компетенції відділу.

7. Здійснює науково-технічне співробітництво з іншими установами, організаціями з питань розпорядження землями сільськогосподарського призначення.

8. Проводить збір оперативної інформації про розпорядження землями сільськогосподарського призначення.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 6200 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається: до 17 год. 15 хв. 09 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         17 грудня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра, за спеціальністю: «Геодезія та землеустрій», «Землевпорядкування та кадастр», «Геодезія, картографія та землеустрій»
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості 1) Вміння розподіляти роботу,

2) організаторські здібності,

3) стресостійкість,

4) вміння аргументовано доводити власну точку зору.

3. Необхідні особистісні якості 1) Ініціативність,

2) чесність,

3) дисциплінованість,

4) контроль емоцій.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Земельного кодексу України;

Закону України «Про землеустрій»;

Закону України «Про охорону земель»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг».

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 28.11.2019 року № 590-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

заступника начальника відділу обліку зобовязань та розрахунків
Фінансового управління
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Заступник начальника відділу обліку зобов’язань та розрахунків Фінансового управління:

1.1.               організовує та здійснює ведення бухгалтерського обліку в установленому порядку у тому числі з використанням автоматизованих систем бухгалтерського обліку;

1.2. забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

1.3.             організовує та забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань;

1.4.          забезпечує своєчасне та в повному обсязі перерахування податків і зборів до відповідних бюджетів, здійснення платежів тільки в межах бюджетних зобов’язань, встановлених кошторисами;

1.5.              відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника бухгалтерської служби про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

1.6.         здійснює контроль за:

–  наявністю і рухом майна, використанням фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 6200 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається: до 17 год. 15 хв. 09 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         17 грудня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра в галузі знань «Економіка та підприємництво».
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості 1) Аналітичні здібності;

2) здатність концентруватись на деталях;

3) оперативність;

4) уміння працювати в команді.

3. Необхідні особистісні якості 1) Дисциплінованість;

2) комунікабельність;

3) відповідальність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Бюджетного кодексу України;

Податкового кодексу України;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 28.11.2019 року № 590-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

заступника начальника відділу роботи з персоналом
Управління персоналом
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.              Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах Головного управління.

2.              Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації персоналу структурних підрозділів Головного управління, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

3.               Узагальнює потреби державних службовців структурних підрозділів Головного управління у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації.

4.               Забезпечує ведення встановленої звітно-облікової документації, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

5.              Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.

6.              Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Головного управління.

7.              Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу структурних підрозділів державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.

8.              Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

9.              Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу структурних підрозділів Головного управління.

10.           Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.

11.          Приймає участь у формуванні графіка відпусток персоналу структурних підрозділів Головного управління.

12.           Організовує роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) персоналу структурних підрозділів Головного управління.

13.          Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями структурних підрозділів відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

14.        Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.

15.        Забезпечує подання документів щодо осіб, які претендують на зайняття посад в структурних підрозділах Головного управління для проведення спеціальної перевірки.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 6200 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається: до 17 год. 15 хв. 09 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         17 грудня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості 1) Вміння розподіляти роботу,

2) організаторські здібності,

3) стресостійкість,

4) вміння аргументовано доводити власну точку зору.

3. Необхідні особистісні якості 1) Ініціативність,

2) чесність,

3) дисциплінованість,

4) контроль емоцій.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закону України «Про очищення влади»;

Закону України «Про відпустки»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»;

Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64.

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 28.11.2019 року № 590-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

завідувача сектору контролю
Управління адміністративно-організаційного забезпечення
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Розподіляє обов’язки між працівниками сектору.

2. Забезпечує оперативне і якісне виконання ними посадових інструкцій та дотримання службової і трудової дисципліни.

3. Визначає порядок роботи працівників сектору.

4. Координує їх діяльність, забезпечує розроблення планів роботи сектору та здійснює контроль за їх виконанням.

5. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи сектору, посилення відповідальності кожного працівника за доручену ділянку роботи.

6. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших заходах які проводяться керівництвом Головного управління, при розгляді питань, що належать до компетенції сектору.

7. Підписує і візує документи з питань, що належать до компетенції сектору.

8. За погодженням з начальником Управління проводить наради за участю керівників та працівників інших структурних підрозділів Головного управління, місцевих органів державної виконавчої влади.

9. За дорученням начальника Головного управління представляє інтереси Головного управління в органах державної виконавчої влади, підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до компетенції сектору.

10. Вносить клопотання начальнику Управління про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку.

11. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору та підвищення її ефективності.

12. Вживає заходів щодо збереження службової інформації.

13. Контролює дотримання працівниками ектору правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни.

14. Координує взаємодію сектору з іншими структурними підрозділами Головного управління.

15. Несе персональну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, розголошення персональних даних інших осіб.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 5810 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається: до 17 год. 15 хв. 09 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         17 грудня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості 1) Вміння розподіляти роботу,

2) організаторські здібності,

3) стресостійкість,

4) вміння аргументовано доводити власну точку зору.

3. Необхідні особистісні якості 1) Ініціативність,

2) дисциплінованість,

3) контроль емоцій.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» (із змінами);

Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» (із змінами).

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 28.11.2019 року № 590-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

завідувача сектору аукціонної діяльності
Відділу ринку та оцінки земель
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.  Бере участь в розробці та реалізації державних та регіональних програм пов’язаних з ринком земель.

2.  Надає методичну допомогу структурним підрозділам Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області з питань, які належать до його компетенції.

3.  Проводить розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій у відповідності до його компетенції.

4.  Готує і вносить пропозиції на розгляд колегій з питань, що стосується роботи сектору.

5.  Приймає участь в організації проведення в установленому порядку конференцій, нарад, семінарів з питань, що належать до його компетенції.

6.  Організовує роботу сектору, забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері ринку земель.

7.  Забезпечує збирання та аналіз інформацій з питань, що відносяться до компетенції сектору.

8.  Забезпечує комплекс робіт щодо організації проведення земельних торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності згідно вимог Земельного кодексу України.

9.    Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового розпорядку.

10.  Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством, здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 5810 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається: до 17 год. 15 хв. 09 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         17 грудня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра, за спеціальністю: «Правознавство», «Землевпорядкування та кадастр».
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості 1) Вміння розподіляти роботу,

2) організаторські здібності,

3) стресостійкість,

4) вміння аргументовано доводити власну точку зору.

3. Необхідні особистісні якості 1) Ініціативність,

2) дисциплінованість,

3) контроль емоцій.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Земельного кодексу України;

Закону України «Про землеустрій»;

Закону України «Про державний земельний кадастр»;

Закону України «Про оцінку земель»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг».

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 28.11.2019 року № 590-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста відділу планування та закупівель

Фінансового управління
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює ведення (відповідно до чинного законодавства України) фінансово-економічної роботи в системі управління, з метою забезпечення дотримання бюджетного законодавства, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності, забезпечення організації та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

3. Забезпечує складання та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

4. Забезпечує оприлюднення Річного плану закупівель та зміни до нього згідно Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Забезпечує документальне супроводження роботи тендерного комітету.

6. Складає річні кошториси та довідки про зміни за відповідною бюджетною програмою загального та спеціального фондів та розрахунки до них.

7. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства та інформує керівника бухгалтерської служби про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

8. Здійснює контроль за:

– наявністю і рухом майна, використанням фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати  товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

– усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 5110 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається: до 17 год. 15 хв. 09 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                        17 грудня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «Економіка та підприємництво».
2. Досвід роботи не потребує
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office, вміння працювати з електронною системою закупівель.
2. Необхідні ділові якості 1)       Аналітичні здібності;

2)      здатність концентруватись на деталях;

3)      оперативність;

4)      уміння працювати в команді.

3. Необхідні особистісні якості 1)Дисциплінованість;

2)відповідальність;

3)емоційна стабільність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Бюджетного кодексу України;

Податкового кодексу України»;

Закону України «Про публічні закупівлі»;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 28.11.2019 року № 590-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів
Управління персоналом

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з питань управління персоналом.

2. Аналізує практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань проведення державної кадрової політики за напрямами своєї діяльності, готує пропозиції щодо її поліпшення та подає їх в установленому порядку відповідному керівництву.

3. Готує матеріали щодо призначення на посади та звільнення з посад персоналу територіальних структурних підрозділів Головного управління.

4. Здійснює роботу пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням особових справ (особових карток) персоналу територіальних структурних підрозділів.

5. Готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу територіальних структурних підрозділів Головного управління.

6. Готує проекти наказів щодо призначення на посади, переведення, звільнення персоналу територіальних структурних підрозділів Головного управління.

7. Оформляє і видає довідки з місця роботи персоналу територіальних структурних підрозділів Головного управління.

8. Оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

9.    Обчислює стаж роботи та стаж державної служби персоналу територіальних структурних підрозділів Головного управління.

10. Формує графік відпусток персоналу територіальних структурних підрозділів Головного управління.

11. Бере участь у проведенні нарад, семінарів та надає консультації у межах своїх повноважень.

12. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

13. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 5110 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається: до 17 год. 15 хв. 09 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         17 грудня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2. Досвід роботи не потребує
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості 1)      Оперативність,

2)      стресостійкість,

3)      уміння працювати в команді.

3. Необхідні особистісні якості 1)Ініціативність,

2)відповідальність,

3)емоційна стабільність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закону України Про звернення громадян»;

Закону України «Про відпустки»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»;

Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64.

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 28.11.2019 року № 590-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста Відділу у Чемеровецькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.  Дотримується положень та вимог, обумовлених законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

2.  Приймає участь в організації правового, нормативного і методичного виконання робіт з питань регулювання земельних відносин.

3.  Надає методичну та практичну допомогу землевпорядникам сільських та селищних рад з питань ведення державного земельного кадастру.

4.  Приймає участь в організації проведення в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції.

5.  Проводить оперативний збір та аналіз інформації про хід приватизації земельних ділянок громадянами в населених пунктах та за їх межами.

6.  Проводить оперативний збір і аналіз інформацій, які надходять до Відділу.

7.  Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції.

8.  Бере участь у державному регулюванні планування території.

9.    Подає інформації і звіти в Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

10.  Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів у сфері земельних відносин, державних програм.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 4900 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається: до 17 год. 15 хв. 09 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         17 грудня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю: «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Геодезія, картографія та землеустрій»
2. Досвід роботи не потребує
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості 1)      Здатність концентруватись на деталях;

2)      оперативність;

3)      уміння працювати в команді.

3. Необхідні особистісні якості 1)Дисциплінованість;

2)відповідальність;

3)емоційна стабільність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Земельного кодексу України;

Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

Закону України «Про землеустрій»;

Закону України «Про оцінку земель»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг».

Додаток 9

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 28.11.2019 року № 590-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

провідного спеціаліста Відділу у Чемеровецькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.  Дотримується положень та вимог, обумовлених законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

2.  Приймає участь в організації правового, нормативного і методичного виконання робіт з питань регулювання земельних відносин.

3.  Приймає участь в організації проведення в установленому порядку нарад з питань, що належать до її компетенції.

4.  Здійснює надання відповідей на звернення громадян.

5.  Готує та підписує витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

6.  Проводить оперативний збір і аналіз інформацій, які надходять до Відділу.

7.  Здійснює формування та ведення місцевого фонду документації із землеустрою.

8.  Готує та видає довідки відповідно до затверджених адміністративних послуг.

9.  Виконує обов’язки по веденню архіву Відділу.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 3810 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається: до 17 год. 15 хв. 09 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         17 грудня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю: «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Геодезія, картографія та землеустрій»
2. Досвід роботи не потребує
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості 1)      Здатність концентруватись на деталях;

2)      оперативність;

3)      уміння працювати в команді.

3. Необхідні особистісні якості 1)Дисциплінованість;

2)відповідальність;

3)емоційна стабільність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Земельного кодексу України;

Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

Закону України «Про землеустрій»;

Закону України «Про оцінку земель»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг».

Додаток 10

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 28.11.2019 року № 590-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

провідного спеціаліста Відділу у Городоцькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.  Дотримується положень та вимог, обумовлених законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

2.  Приймає участь в організації правового, нормативного і методичного виконання робіт з питань регулювання земельних відносин.

3.  Готує довідки про наявність та розмір земельної частки (паю).

4.  Організовує роботу архіву Відділу.

5.  Подає інформації і звіти в Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

6.  Розглядає запити, листи, заяви Головного управління, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції, та готує відповіді на них.

7.  Приймає участь в організації проведення в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 3810 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація приймається: до 17 год. 15 хв. 09 грудня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         17 грудня 2019 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю: «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Геодезія, картографія та землеустрій»
2. Досвід роботи не потребує
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості 1)      Здатність концентруватись на деталях;

2)      оперативність;

3)      уміння працювати в команді.

3. Необхідні особистісні якості 1)Дисциплінованість;

2)відповідальність;

3)емоційна стабільність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Земельного кодексу України;

Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

Закону України «Про землеустрій»;

Закону України «Про оцінку земель»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг».