НАКАЗ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 13.02.2020 року № 50-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

заступника начальника відділу роботи з персоналом
Управління персоналом
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення керівництва діяльністю відділу, забезпечення контролю за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах Головного управління.

2. Забезпечення підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу структурних підрозділів Головного управління.

3. Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурних підрозділів Головного управління:

– узагальнення потреб у професійному навчанні;

– планування професійного навчання;

– складання разом із державним службовцем індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

– проведення внутрішніх навчань.

4. Забезпечення проведення:

– моніторингу виконання завдань та ключових показників;

– оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

5. Забезпечення участі у роботі щодо:

–                 створення сприятливого організаційного та психологічного клімату;

–                 формування корпоративної культури у колективі структурних підрозділів Головного управління;

–                 розв’язання конфліктних ситуацій.

6. Організація роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) персоналу структурних підрозділів Головного управління.

7. Забезпечення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», підготовки довідок про її результати.

8. Забезпечення розгляду пропозицій та підготовки документів щодо заохочення та нагородження персоналу структурних підрозділів державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.

9. Забезпечення організації складання Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає  на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

10. Організація розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити на звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 6700 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»(зі змінами);

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація подається до 16 год. 00 хв. 21 лютого 2020 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням https://career.gov.ua

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         03 березня 2020 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості Управління змінами, прийняття ефективних рішень, досягнення результатів, стресостійкість.
3. Необхідні особистісні якості Комунікація та взаємодія, дисциплінованість, неупередженість.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закону України «Про очищення влади»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р.
№ 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» (зі змінами);

Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»;

Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64.

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 13.02.2020 року № 50-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

державного кадастрового реєстратора Відділу у Деражнянському районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення реєстрації заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей.

2. Перевірка відповідності поданих документів вимогам законодавства.

3. Формування поземельних книг на земельні ділянки, внесення записів до них, забезпечення зберігання таких книг.

4. Здійснення внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надання відмови у їх внесенні.

5. Присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам.

6. Надання відомостей з Державного земельного кадастру та відмови у їх наданні.

7. Здійснення виправлення помилок у Державному земельному кадастрі.

8. Передача органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомостей про земельні ділянки.

9. Здійснення розгляду, за дорученням керівництва, пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз’яснення з питань, що стосуються діяльності Відділу.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 5 300 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація подається до 16 год. 00 хв. 21 лютого 2020 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням https://career.gov.ua

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         03 березня 2020 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, вища землевпорядна або юридична освіта (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
2. Досвід роботи стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості Вміння працювати з інформацією, уважність до деталей.
3. Необхідні особистісні якості Відповідальність, наполегливість, дисциплінованість.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Земельного кодексу України;

Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

Закону України «Про землеустрій»;

Закону України «Про адміністративні послуги»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру».

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 13.02.2020 року № 50-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста Відділу у Деражнянському районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Надання довідок з державної статистичної звітності.

2. Надання інформації щодо розпорядження землями державної та комунальної власності.

3. Проведення моніторингу земель різного цільового призначення.

4. Участь в розробленні заходів, пов’язаних з проведенням земельної реформи.

5. Забезпечення здійснення землеустрою, підготовка матеріалів для проведення державної інвентаризації земель.

6. Надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері через Центри надання адміністративних послуг.

7. Ведення обліку, узагальнення та подання звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.

8. Здійснення розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 5 300 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація подається до 16 год. 00 хв. 21 лютого 2020 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням https://career.gov.ua

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         03 березня 2020 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю: «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Геодезія, картографія та землеустрій»
2. Досвід роботи не потребує
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості Вміння працювати з інформацією, уважність до деталей.
3. Необхідні особистісні якості Відповідальність, наполегливість, дисциплінованість.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Земельного кодексу України;

Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

Закону України «Про землеустрій»;

Закону України «Про оцінку земель»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг».

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 13.02.2020 року № 50-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

державного кадастрового реєстратора Відділу у Старосинявському районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення реєстрації заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей.

2. Перевірка відповідності поданих документів вимогам законодавства.

3. Формування поземельних книг на земельні ділянки, внесення записів до них, забезпечення зберігання таких книг.

4. Здійснення внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надання відмови у їх внесенні.

5. Присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам.

6. Надання відомостей з Державного земельного кадастру та відмови у їх наданні.

7. Здійснення виправлення помилок у Державному земельному кадастрі.

8. Передача органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомостей про земельні ділянки.

9. Розгляд, за дорученням керівництва, пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз’яснення з питань, що стосуються діяльності Відділу.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 5 300 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація подається до 16 год. 00 хв. 21 лютого 2020 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням https://career.gov.ua

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         03 березня 2020 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, вища землевпорядна або юридична освіта (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
2. Досвід роботи стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості Вміння працювати з інформацією, уважність до деталей.
3. Необхідні особистісні якості Відповідальність, наполегливість, дисциплінованість.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Земельного кодексу України;

Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

Закону України «Про землеустрій»;

Закону України «Про адміністративні послуги»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру».

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 13.02.2020 року № 50-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –

головного спеціаліста Відділу у Старосинявському районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері через Центри надання адміністративних послуг.

2. Надання інформації щодо розпорядження землями державної та комунальної власності.

3. Проведення моніторингу земель різного цільового призначення.

4. Участь в розробленні заходів, пов’язаних з проведенням земельної реформи.

5. Забезпечення здійснення землеустрою, підготовка матеріалів для проведення державної інвентаризації земель.

6. Ведення обліку, узагальнення та подання звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.

7. Реєстрація кореспонденції в автоматизованій системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ 3.0», здійснення обліку кореспонденції.

8. Здійснення розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 5 300 грн.,

2) надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

3) надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (зі змінами);

4) за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання 1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною  третьою  або  четвертою  статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Інформація подається до 16 год. 00 хв. 21 лютого 2020 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням https://career.gov.ua

Додаткові (необов’язкові ) документи заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  служби
Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,                         03 березня 2020 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Щесняк Ольга Анатоліївна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю: «Геодезія та землеустрій», «Геодезія та картографія», «Землевпорядкування та кадастр», «Геодезія, картографія та землеустрій»
2. Досвід роботи не потребує
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості Вміння працювати з інформацією, уважність до деталей.
3. Необхідні особистісні якості Відповідальність, наполегливість, дисциплінованість.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Земельного кодексу України;

Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

Закону України «Про землеустрій»;

Закону України «Про оцінку земель»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державною службою геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг».