НАКАЗ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

начальника відділу організаційного та господарського забезпечення
Управління адміністративно-оганізаційного забезпечення

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, забезпечує оперативне і якісне виконання ними посадових інструкцій та дотримання службової і трудової дисципліни;

2. Визначає порядок роботи працівників Відділу, координує їх діяльність, забезпечує розроблення планів роботи Відділу та здійснює контроль за їх виконанням;

3. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу, посилення відповідальності кожного працівника за доручену ділянку роботи;

4. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших заходах які проводяться керівництвом Головного управління та Управління, при розгляді питань, що належать до компетенції Відділу;

5. Підписує і візує документи з питань, що належать до компетенції Відділу;

6. За погодженням з начальником Управління проводить наради за участю працівників інших структурних підрозділів Головного управління, місцевих органів державної влади;

7. За дорученням начальника Управління представляє інтереси Управління в органах державної виконавчої влади, підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу;

8. Вносить пропозиції про забезпечення працівників Відділу службовими приміщеннями, засобами зв’язку, канцелярським приладдям;

9. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу та підвищення її ефективності;

10. Вживає заходів щодо збереження службової інформації;

11. Контролює дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни;

12. Несе персональну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, розголошення персональних даних інших осіб

Умови оплати праці Посадовий оклад – 6000 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв., 26 квітня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Лідерство 1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів.

2 Прийняття ефективних рішень 1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

4) вміння працювати при багатозадачності;

5) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

3 Комунікація та взаємодія 1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії

3) відкритість.

4 Впровадження змін 1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

2) оцінка ефективності здійснених змін.

5 Управління організацією роботи та персоналом 1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) оцінка і розвиток підлеглих;

4) вміння розв’язання конфліктів.

6 Особистісні компетенції 1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) самоорганізація та організація на розвиток;

4) дипломатичність та гнучкість;

5) незалежність та ініціативність;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування,на підприємствах, в установах і організаціях;

2) інших Законів України, що стосуються сфери діяльності відділу;

3) інших підзаконних нормативно-правових актів.

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

заступника начальника відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення

Управління землеустрою та охорони земель
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює розгляд заяв (клопотань) фізичних та юридичних осіб щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність, користування, а також припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності;

2. Здійснює підготовку проектів наказів Головного управління про надання дозволів на виготовлення документацій із землеустрою та про затвердження;

3. Забезпечує розгляд матеріалів щодо внесення змін та поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення державної власності;

4. Готує проекти наказів про внесення змін та поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення державної власності;

5. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань що стосуються компетенції відділу;

6. Створює інформаційну базу даних з питань, що стосуються компетенції відділу;

7. Здійснює науково-технічне співробітництво з іншими установами, організаціями з питань розпорядження землями сільськогосподарського призначення;

8. Проводить збір оперативної інформації про розпорядження землями сільськогосподарського призначення.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5700 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв., 26 квітня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Лідерство 1) вміння обґрунтовувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів.

2 Прийняття ефективних рішень 1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

3) вміння працювати при багатозадачності;

4) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

3 Комунікація та взаємодія 1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) відкритість.

4 Впровадження змін 1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

2) оцінка ефективності здійснених змін.

5 Управління організацією роботи та персоналом 1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

4) оцінка і розвиток підлеглих;

5) вміння розв’язання конфліктів.

6 Особистісні компетенції 1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) самоорганізація та організація на розвиток;

4) дипломатичність та гнучкість;

5) незалежність та ініціативність;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Закону України «Про землеустрій»;

2) інших Законів України, що стосуються сфери діяльності відділу;

3) інших підзаконних нормативно-правових актів.

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

завідувача сектору контролю Управління адміністративно-організаційного забезпечення
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Розподіляє обов’язки між працівниками Сектору;

2. Забезпечує оперативне і якісне виконання ними посадових інструкцій та дотримання службової і трудової дисципліни;

3. Визначає порядок роботи працівників Сектору;

4. Координує їх діяльність, забезпечує розроблення планів роботи Сектору та здійснює контроль за їх виконанням;

5. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи Сектору, посилення відповідальності кожного працівника за доручену ділянку роботи;

6. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших заходах які проводяться керівництвом Головного управління, при розгляді питань, що належать до компетенції Сектору;

7. Підписує і візує документи з питань, що належать до компетенції Сектору;

8. За погодженням з начальником Управління проводить наради за участю керівників та працівників інших структурних підрозділів Головного управління, місцевих органів державної виконавчої влади;

9. За дорученням начальника Головного управління представляє інтереси Головного управління в органах державної виконавчої влади, підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до компетенції Сектору;

10. Вносить клопотання начальнику Управління про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку;

11. Погоджує питання щодо надання працівникам Сектору відпусток, інших днів відпочинку згідно з законодавством;

12. Вносить пропозиції про забезпечення працівників Сектору службовими приміщеннями, засобами зв’язку, канцелярським приладдям;

13. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи Сектору та підвищення її ефективності;

14. Вживає заходів щодо збереження службової інформації;

15. Контролює дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни;

16. Координує взаємодію Сектору з іншими структурними підрозділами Головного управління;

17. Несе персональну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, розголошення персональних даних інших осіб.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5400 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв., 26 квітня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Лідерство  1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів.

2 Прийняття ефективних рішень  1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

4) вміння працювати при багатозадачності;

5) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

3 Комунікація та взаємодія  1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

4 Впровадження змін  1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

2) оцінка ефективності здійснених змін.

5 Управління організацією роботи та персоналом  1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) оцінка і розвиток підлеглих;

4) вміння розв’язання конфліктів.

6 Особистісні компетенції  1) дисципліна і системність;

2) самоорганізація та організація на розвиток;

3) незалежність та ініціативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у

державних органах, органах місцевого самоврядування на

підприємствах, в установах і організаціях;

2) інших Законів України, що стосуються сфери діяльності сектору;

3) інших підзаконних нормативно-правових актів.

 

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охороною земель

у Білогірському, Ізяславському, Славутському, Полонському,

Шепетівському районах та м. Нетішині

Управління з контролю за використанням та охороною земель

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання вимог земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності за:

–       веденням державного обліку і реєстрації земель,  достовірністю інформації про наявність та використання земель;

–       виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель;

–       дотриманням вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових договорів, передачі у власність, наданні у користування (в тому числі в оренду), вилучення (викупу) земельних ділянок;

–       дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;

–       дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

–       дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

–       розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію об’єктів, які негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;

–       здійсненням заходів, передбачених відповідними робочими проектами землеустрою щодо захисту земель;

–       дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

–       дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

–       використанням земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення;

–       дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах.

2. Обстеження земельних ділянок, які підлягають рекультивації та надання пропозицій щодо видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок;

3. Обстеження земельних ділянок та розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;

4. Участь у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель;

5. Внесення у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо приведення у відповідність до законодавства прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства; припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків; припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.

6. Розгляд звернень громадян, надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції Управління.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв.,
26 квітня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1)  вміння працювати з інформацією;

2)  орієнтація на досягнення поставлених результатів;

3)  вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді
3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись
4 Особистісні компетенції 1)   відповідальність;

2)   сумлінність;

3)   стресостійкість;

4)   самоорганізація;

5)   креативність та ініціативність

6) орієнтація на саморозвиток

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»;

3) Закону України «Про охорону земель»;

4) Закону України «Про оренду землі»;

5) Закону України «Про оцінку земель»;

6) Закону України «Про землеустрій»;

7) Закону України «Про фермерське господарство»;

8) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

9) Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;

10) Закону України «Про адміністративні послуги»;

11) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

12) Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»;  13) інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста відділу договірної роботи
Юридичного управління

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Здійснює підготовку проектів наказів Головного управління про затвердження документації із землеустрою та передачі земельної ділянки в оренду;

2. Здійснює розроблення та опрацювання проектів договорів;

3. Забезпечує укладення договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, додаткових угод до таких договорів, а також додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, укладених з районними державними адміністраціями у період до 01 січня 2013 року, відповідно до вимог земельного законодавства з урахуванням особливостей, визначених у Порядку ведення договірної роботи;

4. Забезпечує обробку та захист персональних даних фізичних осіб володільців персональних даних при укладенні договорів (додаткових угод);

5. Надає консультації працівникам Головного управління, іншим органам виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадянам відповідно до чинного законодавства;

6. Розглядає депутатські звернення та запити, звернення громадян та юридичних осіб, що надходять до Головного управління, з питань віднесених до компетенції відділу;

7. Бере участь в організації і проведенні семінарів, занять з правових питань;

8. Бере участь у роботі щодо перегляду відомчих нормативних актів Головного управління з метою приведення їх у відповідність до законодавства, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду На період перебування основного працівника у соціальній відпустці

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв.,
26 квітня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів

2 Командна робота та взаємодія  1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими.

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) уважність до деталей;

3) наполегливість.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про землеустрій»;

3) Закону України «Про оренду землі»;

4) Закону України «Про оцінку земель»;

5) Постанови КМУ «Про затвердження Типового договору оренди землі»;

6) інших Законів України та підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

 

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

провідного спеціаліста відділу інформаційного забезпечення державного земельного кадастру

Управління державного земельного кадастру
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Дотримується положень та вимог, обумовлених Законами України «Про державний земельний кадастр», «Про боротьбу з корупцією» та «Про державну службу»;

2. Приймає участь у формуванні плану роботи відділу інформаційного забезпечення державного земельного кадастру, здійснює його виконання;

3. Забезпечує взаємодію структурних підрозділів Головного управління у районах та містах по здійсненню інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру;

4. Проводить прийом встановленої звітності від структурних підрозділів Головного управління у районах та містах, зведення її та подання до Держгеокадастру;

5. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення обліку та звітності у здійсненні інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру;

6. Бере участь у розгляді звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4400 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв.,
26 квітня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2 Командна робота та взаємодія  1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв’язок.

3 Сприйняття змін  1) виконання плану змін та покращень;

2) здатність приймати зміни та змінюватись.

4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

2) інших законів та підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

 

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

провідного спеціаліста відділу землеустрою та охорони земель

Управління землеустрою та охорони земель
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Бере участь у розробленні та виконанні регіональних програм у сфері землеустрою, охорони і моніторингу земель, підвищення родючості ґрунтів, здійснення землеустрою;

2. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції;

3. Реалізує державну політику з питань регулювання земельних відносин, перерозподілу, раціонального використання та охорони земель, здійснення землеустрою, підвищення родючості ґрунтів;

4. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;

5. Створює інформаційну базу даних з питань землеустрою, моніторингу та охорони земель;

6. Здійснює науково-технічне співробітництво з іншими установами, організаціями з питань проведення земельної реформи, раціонального використання та охорони земель;

7. Проводить збір оперативної інформації про виконання робіт по землеустрою, охороні і моніторингу земель;

8. Забезпечує подання в Держгеокадастр інформацій, звітів.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4400 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв.,
26 квітня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2 Командна робота та взаємодія  вміння працювати в команді
3 Сприйняття змін  здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) орієнтація на саморозвиток;

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Закону України «Про землеустрій»;

2) Закону України «Про охорону земель»;

3) інших Законів України, що стосуються сфери діяльності відділу;

4) інших підзаконних нормативно-правових актів.

 

3 Технічні вміння вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення.

 

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста Відділу у Городоцькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Забезпечує вирiшення питань, спрямованих на пiдвищення рiвня розвитку Відділу;

2. Збирає, узагальнює та аналiзує iнформацiю з питань розвитку земельних відносин, готує начальнику Відділу вiдповiднi пропозицiї;

3. Бере участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв, державних програм;

4. Здiйснює реалiзацiю прийнятих нормативно-правових актiв у сфері земельних відносин, державних програм;

5. Готує проекти вiдповiдей на запити центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, а також пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян з питань, що стосуються його компетенції;

6. Проводить відповідно до законодавства моніторинг земель міста;

7. Бере участь у державному регулюванні планування території;

8. Подає інформації і звіти в Головне управління;

9. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

10. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

11. Надає роз’яснення, що належать до його компетенції, здійснює розгляд звернень громадян;

12. Забезпечує створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою;

13. Організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 26 квітня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про охорону земель»

6) інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння  1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

 

Додаток 9

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

державного кадастрового реєстратора Відділу у Городоцькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Виконує основні обов’язки, передбачені Законом України “Про державну службу”;

2. Дотримується положень та вимог, обумовлених Законами України «Про державний земельний кадастр”, “Про запобігання корупції”, “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про державну службу”;

3. Здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей;

4. Перевіряє відповідність поданих документів вимогам законодавства;

5. Формує поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них, забезпечує зберігання таких книг;

6. Здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надає відмову у їх внесенні;

7. Присвоює кадастрові номери земельним ділянкам;

8. Надає відомості з Державного земельного кадастру та відмову у їх наданні;

9. Здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі;

10. Передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про земельні ділянки;

11. Бере участь у розробленні та виконанні загальнодержавних і регіональних програм розвитку державної кадастрової реєстрації у сфері земельних відносин;

12. Готує звіти та інформації і подає до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області;

13. Бере участь у наданні необхідної допомоги органам виконавчої влади, проводить періодичні наради з питань, що належать до його компетенції;

14. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення обліку та звітності у здійсненні державної кадастрової реєстрації;

15. Бере участь у розгляді звернень фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 26 квітня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, вища землевпорядна або юридична освіта (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
2 Досвід роботи стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно..

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.

 

4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) креативність та ініціативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про фермерське господарство»;

5) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

6) Закону України «Про адміністративні послуги»;

7) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

8) Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у   сфері господарської діяльності»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012р. № 1051, інших     підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння  1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

 

Додаток 10

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста Відділу у Старокостянтинівському районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Забезпечує в межах своїх повноважень вирiшення питань, що відносяться до компетенції  Відділу;

2. Збирає, узагальнює та аналiзує iнформацiю з питань розвитку земельних відносин, готує начальнику Відділу вiдповiднi пропозицiї;

3. Здiйснює реалiзацiю прийнятих нормативно-правових актiв у сфері земельних відносин, державних програм;

4. Готує проекти вiдповiдей на запити центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, а також пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян з питань, що стосуються його компетенції;

5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

6. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

7. Надає роз’яснення, що належать до його компетенції, здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держгеокадастру;

8. Забезпечує створення, формування і ведення місцевого фонду

документації із землеустрою.

9. Ведення діловодства відповідно до встановлених правил.

10. Надає відповіді на запити, щодо факту реєстрації земельних ділянок.

11. Забезпечує безперебійну роботу технічних засобів, програмного

забезпечення Відділу.

12.  Забезпечує роботу Відділу в галузі комплексного захисту систем

інформації.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв. 26 квітня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про охорону земель»

6) інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння  1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

 

Додаток 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста Відділу у Старосинявському районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Виконувати основні обов’язки передбачені Законом України «Про державну службу» та завдання, що випливають із Положення про Відділ.

2. Дотримуватися спеціальних обмежень встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції ».

3. Надавати інформації по інвентаризації земель природно – заповідного, історико-культурного, рекреаційного та оздоровчого призначення;

4. Збирати по району дані та подавати до Головного управління  інформації:

– щодо реорганізації та розподілу земель недержавних сільськогосподарських підприємств;

– про прогнозні доходи від продажу земельних ділянок до державного та місцевого бюджетів на поточний та наступні роки;

– про пропозиціях по фінансуванню робіт щодо встановлення і зміни меж адміністративно – територіальних утворень ;

– щодо виконання робіт стосовно встановлення і зміни меж адміністративно – територіальних утворень;

про надання адміністративної послуги «Видача витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок».

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 26 квітня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про охорону земель» та інші підзаконні нормативно-правові акти.

3 Технічні вміння  1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

 

Додаток 12

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

державного кадастрового реєстратора Відділу у Старосинявському районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Виконувати основні обов’язки передбачені ст. 8 Закону України «Про державну службу » та завдання, що випливають із Положення про Відділ у Старосинявському районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області;

2. Дотримуватися спеціальних обмежень встановлених Законами України « Про державну службу» та «Про запобігання корупції »;

3. Забезпечувати виконання покладених на Відділ завдань щодо організації і ведення державного земельного кадастру, державної реєстрації земельних ділянок;

4. Створювати при потребі базу даних для  виконання інших інформацій.

5. Виконувати роботу державного кадастрового реєстратора, трансакції та інше;

6. Державна реєстрація земельної ділянки;

7. Державна реєстрація обмежень у використанні земель;

8. Внесення даних до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

– землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

– земельну ділянку;

9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

– витягів з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, обмеження у використанні земель, земельну ділянку, довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру;

10. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

– нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок;

– земельні угіддя;

– частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

– координати поворотних точок меж об’єктів кадастру;

– бонітування ґрунтів;

11. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного

земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення;

12. Ведення, підшивка, зберігання Поземельних книг;

13. Проводити розгляд звернень підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до його компетенції;

14. Виконувати інформації, які регулюють роботу сектору державного земельного кадастру та подавати інформацію в установленому порядку відповідним органам влади;

15. Подавати Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій області інформацію з ведення Державного земельного кадастру;

16. Забезпечувати виконання покладених на Відділ завдань щодо організації і ведення державного земельного кадастру, державної реєстрації земельних ділянок;

17. Створювати при потребі базу даних для виконання інших  інформацій;

18. Виконувати роботу державного кадастрового реєстратора, трансакції та інше;

19. Державна реєстрація земельної ділянки;

20. Державна реєстрація обмежень у використанні земель;

21. Внесення даних до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

– землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць,

– земельну ділянку.

22. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

– витягів з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, обмеження у використанні земель, земельну ділянку, довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.

23. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

– нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок;

– земельні угіддя;

– частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

– координати поворотних точок меж об’єктів кадастру;

– бонітування ґрунтів;

24. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного

земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення;

25. Ведення, підшивка, зберігання Поземельних книг;

26. Проводити розгляд звернень підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до його компетенції;

27. Виконувати інформації, які регулюють роботу сектору державного земельного кадастру та подавати інформацію в установленому порядку відповідним органам влади;

28. Готують та підписують витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;

29. Подавати Головному управлінню Держгеокадастру у Хмельницькій області інформацію з ведення Державного земельного кадастру.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв.,
26 квітня 2018 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, вища землевпорядна або юридична освіта (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
2 Досвід роботи стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки (відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді;
3 Сприйняття змін  здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) креативність та ініціативність;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельного кодексу України;
2) Закону України «Про державний контроль за використанням та

охороною земель»;

3) Закону України «Про землеустрій»;

4) Закону України «Про фермерське господарство»;

5) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

6) Закону України «Про адміністративні послуги»;

7) Закону України «Про особисте селянське господарство»;

8) Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у

сфері господарської діяльності»;

9) Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012р. № 1051,

10) інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння  1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

 

Додаток 13

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

головного спеціаліста Відділу у Хмельницькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Забезпечує вирiшення питань, спрямованих на пiдвищення рiвня розвитку Відділу;

2. Збирає, узагальнює та аналiзує iнформацiю з питань розвитку земельних відносин, готує начальнику Відділу вiдповiднi пропозицiї;

3. Бере участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв, державних програм;

4. Здiйснює реалiзацiю прийнятих нормативно-правових актiв у сфері земельних відносин, державних програм;

5. Готує проекти вiдповiдей на запити центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, а також пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян з питань, що стосуються його компетенції;

6. Проводить відповідно до законодавства моніторинг земель міста;

7. Бере участь у державному регулюванні планування території;

8. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

9. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

10. Розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, а також звернення і пропозиції підприємств, установ і організацій, що надходять до Відділу і належать до його компетенції та готує на них відповіді і роз’яснення, забезпечує в межах своєї компетенції виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян;

11. Забезпечує створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою;

12. Організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 26 квітня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

 

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про охорону земель»;

6) інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння  1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.

 

Додаток 14

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 02.04.2018 року № 119-к

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –

провідного спеціаліста Відділу у Хмельницькому районі
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Виконує основні обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України «Про держану службу», завдання, що випливають із положення про Відділ у Хмельницькому районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області;

2. Дотримується положень та вимог, обумовлених законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»;

3. Приймає участь в організації правового, нормативного і методичного виконання робіт з питань регулювання земельних відносин;

4. Готує довідки про наявність та розмір земельної частки (паю);

5. Подає інформації і звіти в Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області;

6. Розглядає запити, листи, заяви Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції, та готує відповіді на них;

7. Приймає участь в організації проведення в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 18 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
20 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв., 26 квітня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань  1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4) орієнтація на досягнення кінцевих результатів та вміння вирішувати комплексні завдання, здатність працювати в декількох проектах одночасно.

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді
3 Сприйняття змін   здатність приймати зміни та змінюватись.
4 Особистісні компетенції  1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  1) Земельного кодексу України;

2) Закону України «Про Державний земельний кадастр»;

3) Закону України «Про оцінку земель»;

4) Закону України «Про землеустрій»;

5) Закону України «Про охорону земель»

6) інших підзаконних нормативно-правових актів.

3 Технічні вміння  1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) використовувати офісну техніку.