НАКАЗ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 25 травня 2018 року № 193-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

заступника начальника відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення

Управління землеустрою та охорони земель
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює розгляд заяв (клопотань) фізичних та юридичних осіб щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність, користування, а також припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності;

2. Здійснює підготовку проектів наказів Головного управління про надання дозволів на виготовлення документацій із землеустрою та про затвердження;

3. Забезпечує розгляд матеріалів щодо внесення змін та поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення державної власності;

4. Готує проекти наказів про внесення змін та поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення державної власності;

5. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань що стосуються компетенції відділу;

6. Створює інформаційну базу даних з питань, що стосуються компетенції відділу;

7. Здійснює науково-технічне співробітництво з іншими установами, організаціями з питань розпорядження землями сільськогосподарського призначення;

8. Проводить збір оперативної інформації про розпорядження землями сільськогосподарського призначення.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5700 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 25 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
19 червня 2018 року.

Місце, час та дата проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв., 25 червня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на ріні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2 Необхідні ділові якості 1) діалогове спілкування (письмове і усне);

2) навички контролю;

3) лідерські якості;

4) стійкість;

5) адаптивність;

6) вміння вести перемовини;

7) організаторські здібності;

8) стресостійкість;

9) вміння аргументовано доводити власну точку зору

3 Необхідні особистісні якості 1) ініціативність;

2) дисциплінованість;

3) контроль емоцій

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання:

1) Закону України «Про землеустрій»;

2) інших Законів України, що стосуються сфери діяльності відділу;

3) інших підзаконних нормативно-правових актів.

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 25 травня 2018 року № 193-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
Б» –

завідувача сектору контролю Управління адміністративно-організаційного забезпечення
Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  1. Розподіляє обов’язки між працівниками Сектору;

2. Забезпечує оперативне і якісне виконання ними посадових інструкцій та дотримання службової і трудової дисципліни;

3. Визначає порядок роботи працівників Сектору;

4. Координує їх діяльність, забезпечує розроблення планів роботи Сектору та здійснює контроль за їх виконанням;

5. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи Сектору, посилення відповідальності кожного працівника за доручену ділянку роботи;

6. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших заходах які проводяться керівництвом Головного управління, при розгляді питань, що належать до компетенції Сектору;

7. Підписує і візує документи з питань, що належать до компетенції Сектору;

8. За погодженням з начальником Управління проводить наради за участю керівників та працівників інших структурних підрозділів Головного управління, місцевих органів державної виконавчої влади;

9. За дорученням начальника Головного управління представляє інтереси Головного управління в органах державної виконавчої влади, підприємствах, установах і організаціях з питань, що належать до компетенції Сектору;

10. Вносить клопотання начальнику Управління про притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку;

11. Погоджує питання щодо надання працівникам Сектору відпусток, інших днів відпочинку згідно з законодавством;

12. Вносить пропозиції про забезпечення працівників Сектору службовими приміщеннями, засобами зв’язку, канцелярським приладдям;

13. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи Сектору та підвищення її ефективності;

14. Вживає заходів щодо збереження службової інформації;

15. Контролює дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни;

16. Координує взаємодію Сектору з іншими структурними підрозділами Головного управління;

17. Несе персональну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, розголошення персональних даних інших осіб.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5400 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 25 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
19 червня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 початок о 10 год. 00 хв., 25 червня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером  Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office.
2. Необхідні ділові якості  1) лідерські якості;

2) вміння вести перемовини;

3) організаторські здібності;

4) стресостійкість;

5) оперативність;

6) вимогливість;

7) уміння працювати в команді

3. Необхідні особистісні якості  1) дисциплінованість;

2) відповідальність;

3) ініціативність;

4) комунікабельність

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання:

1) Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах і організаціях;

2) інших Законів України, що стосуються сфери діяльності сектору;

3) інших підзаконних нормативно-правових актів.

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

від 25 травня 2018 року № 193-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «
В» –

головного спеціаліста відділу планування та закупівель Фінансового управління

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює ведення (відповідно до чинного законодавства України) фінансово-економічної роботи в системі управління, з метою забезпечення дотримання бюджетного законодавства, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності, забезпечення організації та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2. Забезпечує складання та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом України « Про здійснення державних закупівель».

3. Забезпечує оприлюднення річного плану закупівель та зміни до нього згідно Закону України « Про здійснення державних закупівель».

4. Забезпечує документальне супроводження роботи Комітету з конкурсних торгів.

5. Складає річні кошториси та довідки про зміни за відповідною бюджетною програмою загального та спеціального фондів та розрахунки до них.

6. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства та інформує керівника бухгалтерської служби про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

7. Здійснює контроль за:

– наявністю і рухом майна, використанням фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

– усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) Е-декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 25 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби до 17 год. 15 хв.
19 червня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1, початок о 10 год. 00 хв.,
25 червня 2018 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Олійник Лариса Іванівна,

тел. (0382) 72-33-44

khm_kadry@land.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з комп’ютером Вміння працювати з комп’ютером на рівні користувача, базові знання роботи з інтернет браузерами, користування пакетом програм Microsoft Office, ІС- ПРО.
2 Необхідні ділові якості  1) аналітичні здібності;

2) навички контролю;

3) оперативність;

4) вміння вести перемовини

3 Необхідні особистісні якості  1) ініціативність;

2) порядність;

3) дисциплінованість;

4) відповідальність

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання:

1)   Бюджетного кодексу України;

2)   Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

3) інших Законів України та нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини, фінансово-господарську діяльність бюджетної установи та ведення бухгалтерського обліку.