Впродовж 2017 року, державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель у Хмельницькій області проведено 486 перевірок дотримання вимог земельного законодавства на загальній площі
32722 га та перевірено 3003 рішення (розпорядження) органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. За результатами проведених перевірок, виявлено 365 порушень вимог земельного законодавства на загальній площі
4056 га (з яких виявлено 17 рішень (розпоряджень) органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятих з порушеннями чинного земельного законодавства).

З метою вжиття заходів інспекторського впливу для усунення виявлених порушень, державними інспекторами складено 190 протоколів про адміністративні правопорушення, порушникам вручено 206 приписів про усунення порушень (з яких 25 – повторно), винесено 111 постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 28407 грн. (з них в добровільному порядку сплачено штрафів на загальну суму 23817 грн., 6 постанов на суму 1445 грн. направлено до органів ДВС для примусового стягнення штрафів (з них стягнуто в примусовому порядку 680грн.)), 16 постанов про закриття справи на підставі п. 8 ст. 247 КУпАП (в діях порушника вбачались ознаки кримінального правопорушення) та нарахована шкода, заподіяна внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу на загальну суму 4 154 383,86 грн., з яких завданої державі – на загальну суму 3 906 335,44 грн.

Державними інспекторами ведеться робота по відшкодуванню завданої державі шкоди, внаслідок чого в добровільному порядку порушниками сплачено 1 631 618,34 грн. шкоди заподіяної державі внаслідок вчинення порушень земельного законодавства, шкоду на загальну суму 2 111 782,93 грн. направлено до правоохоронних органів для вжиття заходів прокурорського реагування щодо усунення виявлених порушень та стягнення в судовому порядку завданої внаслідок порушень земельного законодавства шкоди.

Крім того, впродовж 2017 року,  до органів виконавчої влади  та місцевого самоврядування, згідно ст. 6 Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель “, направлено 78 клопотань про надання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель (73 клопотання) та з питань дотримання вимог земельного законодавства за об’єктом – земельної ділянки (5 клопотань). До правоохоронних органів направлено 90 матеріалів.

Разом з тим, впродовж 2017 року, спеціалістами Управління з контролю за використанням та охороною земель розглянуто 436 звернень громадян та юридичних осіб і 221 звернення органів прокуратури та інших правоохоронних органів.