4 серпня 2013 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 4 липня 2013 року № 402-VII. Законом внесені зміни в деякі Закони України, і зокрема, зміни в Земельний кодекс:

1)       в абзаці другому частини другої статті 100 слова “Договір про встановлення земельного сервітуту” замінити словами “Земельний сервітут”;

2)       частину четверту статті 132 виключити;

3)        у другому реченні частини другої статті 142 слова “та державній реєстрації” виключити.

Інші зміни прийнятого закону спрямовані на приведення чинних законодавчих актів України у відповідність з вимогами законодавства України у зв’язку із запровадженням системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.