Відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 30.11.2018 № 223,   протягом 2019 року необхідно було здійснити 15 планових заходів  державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності. За звітний період спеціалістами відділу державного геодезичного нагляду здійснено 15 планових заходів державного нагляду (контролю)   щодо додержання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності суб’єктами господарювання на території Хмельницької області в результаті яких складено актів перевірки 8 шт.

  • винесено приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 7 шт.,
  • складено актів про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)  відповідно до п.1 статті 2 та п.3 статті 3 Закону України №4448-VI від 23.02.2012 року  «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовую спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» 7 шт.

Інформація про стан здійснення планових перевірок занесена у повному обсязі до Пілотного модуля системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС (https://inspections.gov.ua).

ІАС ДНКhttps://inspections.gov.ua

Інформація про результати здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю в 2019 році