Повідомити про корупційне правопорушення

Шановний колего!

У разі, коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Гарантії державного захисту викривачів

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією (порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» ), за вчинення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності 

Вимоги до повідомлень (у тому числі анонімних) про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом.

Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.

Попередня перевірка інформації здійснюється у строк не більше ніж 10 робочих днів

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення може бути подано:

  • письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області: вул. Інститутська, 4/1, м. Хмельницький, 29016;
  • у скриньку для кореспонденції Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області ;
  • електронною поштою на адресу km.stopcor@land.gov.ua(зразок повідомлення про корупцію);
  • за цією онлайн формою;
  • на особистому прийомі громадян керівником (працівниками) Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області;

Відповідальним за розгляд повідомлень викривачів є Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області тел.: (0382) 67-28-66, електронна адреса: km.anticor@land.gov.ua

Надана Вами інформація  використовуватиметься керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

ьно уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Гарантії державного захисту викривачів

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, повязаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність

Повідомлення може бути подано:

без зазначення авторства (анонімно) 

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, начальник Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

із зазначенням авторства 

Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів від дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення може бути подано:

  • письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області:

              м. Хмельницький вул. Інститутська 4/1, 29016;

  • у скриньку для кореспонденції (кабінет 203 Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області);
  • електронною поштою на адресу stopcor.km@land.gov.ua (зразок повідомлення про корупцію);
  • за цією онлайн формою;
  • на особистому прийомі громадян керівництвом  Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області;

Відповідальним за розгляд повідомлень викривачів є сектор запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

Телефон (038 2) 67-28-66, електронна адреса: km.stopcor@land.gov.ua

Надана Вами інформація  використовуватиметься керівництвом Головного управління  Держгеокадастру у Хмельницькій області, як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівництво Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.